Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 7/2019 - Áp Dụng Lương Thưởng Mới

hoangtruc

Thái Ất Thượng Vị
*Thiên Tôn*
Ngọc
1,417,317
Tu vi
3,596
Ngoài ra:

+ Dịch giả có 5 -> 9 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 3000 ngọc.

+ Dịch giả có 10 -> 14 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 5000 ngọc.

+ Dịch giả có 15 -> 19 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 8000 ngọc.

+ Dịch giả có 20 -> 24 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 12000 ngọc.

+ Dịch giả có từ 25 chương dịch trong tháng trở lên: thưởng thêm 15000 ngọc và với mỗi chương thêm tính từ chương thứ 25 sẽ tặng thêm 500 ngọc.
Muội à, tỷ nghĩ cái phần thưởng thêm chương dịch, và dịch giả báo số chương thưởng sẽ không chính xác lắm đâu. Bởi có dịch giả dịch vài truyện cùng lúc. Như vậy chuyện số chương dịch trong tháng và tổng số chương dịch của dịch giả thì cần muội tổng kết và tự cộng sau khi nhận số liệu báo cáo mới được đó.
 

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
276
Tu vi
1,918
Muội à, tỷ nghĩ cái phần thưởng thêm chương dịch, và dịch giả báo số chương thưởng sẽ không chính xác lắm đâu. Bởi có dịch giả dịch vài truyện cùng lúc. Như vậy chuyện số chương dịch trong tháng và tổng số chương dịch của dịch giả thì cần muội tổng kết và tự cộng sau khi nhận số liệu báo cáo mới được đó.
😀 Vâng, cái này Mod tự thống kê sau cùng rồi báo thưởng tỷ ạ.
 

hoangtruc

Thái Ất Thượng Vị
*Thiên Tôn*
Ngọc
1,417,317
Tu vi
3,596
😀 Vâng, cái này Mod tự thống kê sau cùng rồi báo thưởng tỷ ạ.
+ Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là người biên?
+ Dịch giả 1: Dịch được bao nhiêu chương? Thưởng theo số chương?
+ Dịch giả 2: Dịch được bao nhiêu chương? Thưởng theo số chương?
Tổng: ??? ngọc.
Tại vì muội có bảo mọi người báo thưởng theo số chương. Tỷ thấy nếu làm vậy thì sẽ dễ lẫn lộn hơn đó.
 

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
13,427
Tu vi
1,731
Nhất thế chi tôn q7164 - 184 - q8c8 = 29 chương
@Tiểu Băng
2 chương 164 và 181 cộng lại 6500 chữ/ 2000 chữ = 3,25 chương
tổng: 30,25 chương
30,25 x 1000 =30250 ngọc
>25 chương dịch: +15000 ngọc + 500 x 5,25 = 17625 ngọc

Tổng ngọc: 48145 ngọc
 

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
276
Tu vi
1,918
Tổng Hợp Tháng 7
*Lưu ý: Chương dịch tính theo số từ trung bình một chương là 2000 từ/chương.

Diệp Lưu Cát báo bù lương tháng trước: 22 chương => 15400 ngọc.
@archnguyen1984 , @Độc Hành , @Mink , @Hân Di 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
618,913
Tu vi
8,888

Top