Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 7/2019 - Áp Dụng Lương Thưởng Mới

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
727,235
Tu vi
3,090
- Truyện: Mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn: 34 chương (từ chương đệm -> 33)
Link: https://bachngocsach.com/reader/moi-lan-deu-la-toi-nam-khong-cung-trung-dan
Lương cơ bản: 34.000 ngọc.

- Truyện: Thi thể của tôi buông thả phóng túng: 7 chương (từ chương 1 -> 7)
Link: https://bachngocsach.com/reader/thi-the-cua-toi-buong-tha-phong-tung
Lương cơ bản: 7000 ngọc.

- Truyện: Trọng sinh tiêu dao đạo: 19 chương (từ chương 234 -> 254)
Link: https://bachngocsach.com/reader/trong-sinh-tieu-dao-dao/muc-luc?page=2
Lương cơ bản: 19.000 ngọc.

- Tổng lương cơ bản 3 đầu truyện: 60.000 ngọc
Em học báo cáo của chính mọi người ở dưới topic này nhé.
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
42,781
Tu vi
38
Ta không thành tiên - Trước kêu gào trách móc, tháng vừa rồi update lên chương 300
Dù sao Sweet thích đăng lên reader hơn, để xem tình hình cóp chép như thế nào rồi tính.

https://bachngocsach.com/reader/ta-khong-thanh-tien/aiuo
Chương 300 : 6929 chữ -> 6929x1000/2000 = 3465 ngọc

Đa tạ :5cool_big_smile:
truyện 5HT bị y chang nè lão, post tên dịch giả không ghi nguồn bachngocsach
 

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
276
Tu vi
1,918
Em học báo cáo của chính mọi người ở dưới topic này nhé.
Em đã sửa. Anh xem có phải ý anh là như vậy không?

Là do cấu trúc viết của em sai? Thưởng dịch và truyện em chưa báo, em chỉ ghi lương cơ bản và sai? Anh bảo xem mọi người bên dưới, mọi người báo lương cơ bản, cộng thưởng luôn nếu đi solo và đủ điều kiện, bản thân em còn dính một vài nhóm dịch nên chưa tính thưởng, sai? Lần 1 em báo tính thưởng, anh đã nói báo theo đầu truyện, tính chương và thưởng sau, sau đó em báo đầu truyện, và vẫn sai?

Nếu có lần sau, mong anh nói rõ hơn để em biết ạ.
 

Top