Luận Truyện Thôn Hải - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Bạch Tiểu Thuần

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
700
Tu vi
874
Thôn Hải


Tác giả : Hắn Từng Là Thiếu Niên
Thể Loại : Huyền Huyễn

Link: https://bachngocsach.com/reader/thon-hai-convert

Giới thiệu: Đại Yêu đến thế gian, quyển phong vân vạn dặm, người khắp nơi thây ngã không về. Si nhi oán nữ, thán hồng trần cuồn cuộn, dẫn ngựa phụ đao không quay đầu lại.

Thánh Nhân vân đoan tọa, Tà Linh bạch nhật hành. Ngụy đến từ hèn mọn mà đến, đạp Hoàng Tuyền Bích Lạc, nuốt Khổ Hải không giới hạn, chỉ vì chứng nhận —— thiên đạo đã chết!

Nhân đạo nên hưng!​
 
Last edited:

Top