Báo cáo Tu Tiên Lộ

Mạnh Ca

Đạo Tổ Địa Cảnh
Chuyển Ngữ Hoàn Mỹ
Ngọc
394
Tu vi
14,162
Tên acc: Mạnh Ca
Ngày tham gia : 13/9/19
Tình hình tu vi: Hợp thể trung kỳ
Vật phẩm muốn nhận:
Pháp bảo Kim Cô Bổng Linh thú Lục Vỹ Hỏa Hồ Hộ pháp Dương Hộ Pháp
Mình nhận sau nhé
- Đạt đến Luyện Hư, đến Đại Thừa Kỳ ( 610 - 1550 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn.
 

Ái Phiêu Diêu

Đại La Hạ Vị
Moderator
Đào Hoa Thôn Trưởng
Ngọc
16,381
Tu vi
3,801

Mạnh Ca

Đạo Tổ Địa Cảnh
Chuyển Ngữ Hoàn Mỹ
Ngọc
394
Tu vi
14,162
Tên acc: Mạnh Ca
Ngày tham gia : 13/9/19
Tình hình tu vi: Đại thừa sơ kỳ
Vật phẩm muốn nhận:
Mình nhận sau nhé
- Đạt đến Luyện Hư, đến Đại Thừa Kỳ ( 610 - 1550 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn.
 

Top