Chú Ý Tu Tiên Lộ (1

quyle019

Thăng Tiên Kiếp
Moderator
Ngọc
31
Tu vi
1,796

Nhân sĩ Bạch Ngọc Giới thân mến,

Ngoài sự hỗ trợ cho các Tân Thủ, BQT cũng có những ưu đãi đặc biệt nhằm chúc mừng các đạo hữu đã kỳ công cố gắng đạt được cấp độ tu vi cao như sau:


- Đạt đến Kim Đan ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 100 - 160 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn.

- Đạt đến Nguyên Anh ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 200 - 300 tu vi): Tặng 1 Linh Thú tự chọn.

- Đạt đến Hóa Thần, đến Phi Thăng Kiếp ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 350 - 560 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn.

- Đạt đến Luyện Hư, đến Đại Thừa Kỳ ( 610 - 1550 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn.

- Đạt đến Thăng Tiên Kiếp, đến Kim Tiên ( 1700 - 2790 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Thánh Thú tự chọn.

- Đạt đến Thái Ất, đến Hợp Đạo ( 3010 - 4700): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Trang Sức tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn + 1 Thánh Thú tự chọn.

- Đạt đến Đạo Tổ (hoặc trên nếu sau này có mức tu vi mới): Tặng 1 Hộ Pháp hoặc 1 Thánh Thú tự chọn có thời hạn VĨNH VIỄN (hiện theo chính sách mới, điều chỉnh còn 6 tháng) (không thể tặng lại cho nick khác).

Cách thức báo nhận quà của TU TIÊN LỘ: Đăng ký vào Link: Báo cáo Tu Tiên Lộ

Mẫu báo cáo:
Tên acc:
Ngày tham gia :
Tình hình tu vi:
Vật phẩm muốn nhận:

Tổng hợp báo cáo vào cuối mỗi tuần

UPDATE: Không truy lĩnh vật phẩm, tính từ cấp độ đang có, nên các đạo hữu cứ báo danh càng sớm càng tốt nhé!
Nhỡ cắn đan hay ăn linh quả lên tu vi nhanh quá lên mốc mới mà chưa báo (lúc còn mốc cũ) thì không nhận được quà mốc cũ nha ^^!
---

Các đạo hữu nên sớm báo danh, sẽ nhận ngay mốc quà tương ứng với cảnh giới hiện tại, lên mốc cao hơn sẽ nhận tiếp quà của mốc mới chứ không phải chỉ nhận 1 mốc duy nhất!
---
Link Lộ Trình Tu Tiên Tại Bạch Ngọc Giới
https://bachngocsach.com/forum/threads/20452/

---
Link Cảnh giới Tu vi:
https://bachngocsach.com/forum/threads/19918/
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Chân Kinh Hộ Pháp PNT
Ngọc
664,087
Tu vi
7,777
TU TIÊN LỘ

Nhân sĩ Bạch Ngọc Giới thân mến,

Ngoài sự hỗ trợ cho các Tân Thủ, BQT cũng có những ưu đãi đặc biệt nhằm chúc mừng các đạo hữu đã kỳ công cố gắng đạt được cấp độ tu vi cao như sau:


- Đạt đến Kim Đan ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 100 - 160 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn.

- Đạt đến Nguyên Anh ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 200 - 300 tu vi): Tặng 1 Linh Thú tự chọn.

- Đạt đến Hóa Thần, đến Phi Thăng Kiếp ( gồm Sơ, Trung, Hậu: Từ 350 - 560 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn.

- Đạt đến Luyện Hư, đến Đại Thừa Kỳ ( 610 - 1550 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn.

- Đạt đến Thăng Tiên Kiếp, đến Kim Tiên ( 1700 - 2790 tu vi): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Thánh Thú tự chọn.

- Đạt đến Thái Ất, đến Hợp Đạo ( 3010 - 4700): Tặng 1 Pháp Bảo tự chọn + 1 Linh Thú tự chọn + 1 Trang Sức tự chọn + 1 Hộ Pháp tự chọn + 1 Thánh Thú tự chọn.

- Đạt đến Đạo Tổ (hoặc trên nếu sau này có mức tu vi mới): Tặng 1 Hộ Pháp hoặc 1 Thánh Thú tự chọn có thời hạn VĨNH VIỄN (không thể tặng lại cho nick khác).

Cách thức báo nhận TU TIÊN LỘ: Đk vào Link: https://bachngocsach.com/forum/threads/19887/
Mẫu báo cáo:
Tên acc:
Ngày tham gia :
Tình hình tu vi:
Vật phẩm muốn nhận:

Tổng hợp báo cáo vào cuối mỗi tuần
Sao Trúc Cơ ko có vậy lão quỷ? Mà đồ được tặng này là vĩnh viễn hay có thời hạn thế?
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top