Chú Ý Báo cáo công việc nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ - 06/2019

NgocKhanh

Hóa Thần Trung Kỳ
- T6 thì tại hạ chủ yếu xử lý sự vụ ở topic thảo luận PNT, cũng là trức trách nhiệm vụ phải làm ở box đó.
Phạt 3 điểm cảnh cáo trong vòng 1 tuần đối với 2 người: tranthiendi (lỗi dùng từ xúc phạm thành viên), garungrobi (lỗi tung tin thất thiệt về giờ ra bi). Các trường hợp khác thì chỉ nhắc nhở để tránh leo thang xung đột.
- Đi tuần ở box tin tức, cũng chỉ nhắc nhở các thành viên về việc đăng các tin tức cho phù hợp với BNS.
- Đi tuần ở box Giao lưu cùng thành viên mới, cũng chưa thấy có điểm nóng nào.
- Các box khác: ít khi đảo qua.

Nói chung là BNS có tháng 6 yên bình.
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Tổng hợp lương, thưởng của các đội viên nhóm Bổ đầu TTP, tháng 05+06/2019:

- @LOLOTICA : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @Tây Độc : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @quyle019 : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @Mộ Dung Tuyết : lương (6000) + báo cáo (1) = 6100 ngọc
- @SakuraKi : lương T5 (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc (hiện đang thôi không còn trong danh sách nhóm Bổ đầu)
- @Ô Ma Bát Đế : lương T5 (3000) = 3000 ngọc (từ T6 không nhận lương)
- @NgocKhanh : lương T6 (3000) = 3000 ngọc

Tổng số ngọc (tính cả 10% phí chuyển) = 36410 ngọc
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Tổng hợp lương, thưởng của các đội viên nhóm Bổ đầu TTP, tháng 05+06/2019:

- @LOLOTICA : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @Tây Độc : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @quyle019 : lương (6000) + báo cáo (0) = 6000 ngọc
- @Mộ Dung Tuyết : lương (6000) + báo cáo (1) = 6100 ngọc
- @SakuraKi : lương T5 (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc (hiện đang thôi không còn trong danh sách nhóm Bổ đầu)
- @Ô Ma Bát Đế : lương T5 (3000) = 3000 ngọc (từ T6 không nhận lương)
- @NgocKhanh : lương T6 (3000) = 3000 ngọc

Tổng số ngọc (tính cả 10% phí chuyển) = 36410 ngọc
:yeudamduoi:
 

Top