Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Dịch Tháng 6/2019

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhất Dịch Giả Tháng 6
PNTGT 56 chương từ 917-973:

@Độc Hành 18x700=12,600
@Tiểu Mjnh 11x700=7,700
@Lạc Đinh Đang 9x700=2,700
@Chưởng Thiên 8x700=5,600
@Đậu Đỏ 8x700=5,600
@o0oTiêu Dao Tửo0o 1x700=700
@pctrieu0812 1x700=700
Tổng cộng: 56x700=39,200
Cấp: @Độc Hành Thiên Phủ: 3,000
@Lạc Đinh Đang Trường Sinh: 2000
@Tiểu Mjnh Thái Tuế 1000
Dịch đuổi 5000
Tổng: 50,200

Sát nhân điện: @Độc Hành 1x700=700

Tổng 2 truyện: 50,900

SAU VAT 10%: 55,990

@Mink
 

Vong Hồn

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
6.158,10
Tu vi
10,00
Last edited:
Top