[Tầm Thư] Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Mình hỏi chút.
Truyện sưu từ 4rum bns ra reader do member bns covert thì có phải ghi nguồn bns không.
Đã từ 4rum của bns ra thì vốn của bns, sao phải ghi nguồn bns nữa.
@kethattinhthu7 @tiểutoánbàn @Sided Lovettt
Ghi chứ, lão ghi rõ luôn converter nha, nguồn khác mình có thể qua loa nhưng nguồn của mình thì phải kỹ.
 

YÊULONGCỔĐẾ

Luyện Hư Trung Kỳ
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
6,485
Tu vi
756

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
11,182
Tu vi
6,868

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387

Top