[Chú Ý] Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện. (2 người đang xem)

Ô Ma Bát Đế

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
20,043
Tu vi
5,000
Lão @pctrieu0812 hôm nay nổi hứng thế nào lại đi sưu tầm kinh phật thế?:hayhay:
Chào mừng lão đến với Tầm Thư Các nhé!:chucmung:
Trong quá trình sưu tầm nếu có gì khó khăn thì lão cứ post ở đây.:48:
 
-:- Vật phẩm -:-

pctrieu0812

Kim Tiên Trung Kỳ
Administrator
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Team SA
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
16,592
Tu vi
2,570
Lão @pctrieu0812 hôm nay nổi hứng thế nào lại đi sưu tầm kinh phật thế?:hayhay:
Chào mừng lão đến với Tầm Thư Các nhé!:chucmung:
Trong quá trình sưu tầm nếu có gì khó khăn thì lão cứ post ở đây.:48:
:5cool_ops: ũa vốn từ lâu đệ đã sưu tầm rồi mà, lâu nay k có thời gian, nay chợt nhớ lại tháng 7 nên sưu lại cho nốt cuốn kia và sẵn tiện thêm vài cuốn khác a.
Đệ sưu tầm về với mục đích chia sẻ và mong có người khác đọc thôi.
 
-:- Vật phẩm -:-

Ô Ma Bát Đế

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
20,043
Tu vi
5,000
:5cool_ops: ũa vốn từ lâu đệ đã sưu tầm rồi mà, lâu nay k có thời gian, nay chợt nhớ lại tháng 7 nên sưu lại cho nốt cuốn kia và sẵn tiện thêm vài cuốn khác a.
Đệ sưu tầm về với mục đích chia sẻ và mong có người khác đọc thôi.
Cai món kinh sách ấy kén người đọc lắm.
 
-:- Vật phẩm -:-

pctrieu0812

Kim Tiên Trung Kỳ
Administrator
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Team SA
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
16,592
Tu vi
2,570
Cai món kinh sách ấy kén người đọc lắm.
Ví dụ trong 100 người ngó qua, 10 người đọc là đủ.
Trong 10 người đọc, 1 người hiểu cũng đủ.
Cái đệ quan tâm là sự chia sẻ và ý nghĩa truyền trao.
 
-:- Vật phẩm -:-

Ô Ma Bát Đế

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
20,043
Tu vi
5,000
Ví dụ trong 100 người ngó qua, 10 người đọc là đủ.
Trong 10 người đọc, 1 người hiểu cũng đủ.
Cái đệ quan tâm là sự chia sẻ và ý nghĩa truyền trao.
Lành thay, lành thay.
Đại sư đang khai thị chúng sinh ư?:thank::thank::thank:
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 2)


Top