Hế lô (1

Linh Phong

Vấn Đạo
BQT BNS
Hoàng Ngọc tầm thư
Team SA
Phàm Nhân tông đồ
Thanh Khâu Quốc
Hắc Phong giáo đồ
Ngọc
113,171
Tu vi
7
HL tài cao mạng lớn. Chỉ Uyển nhi và Tử Linh tiên tử có thể làm hại hắn :)
Thế lần này Co Đại nhân định “thịt” ai đây. :lasao:
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top