Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Dịch Tháng 5/2019

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Quên béng báo nhận lương dịch tháng 5 mất: @Mink @argetlam7420 @Độc Hành

Ngũ Hành Thiên: 20 chương (650 - 669) x 700 = 14.000 ngọc. Nhờ mod chuyển ngọc thẳng cho dịch giả. ::thank:

- @Sakura_kudo: 02 chương (650, 651) x 700 = 1.400 ngọc.
- @coc2coc: 02 chương (652, 653) x 700 = 1.400 ngọc.
- @nbduc91: 01 chương (654) x 700 = 700 ngọc.
- @hoangtruc: 06 chương (655, 656, 660, 661, 662, 663) x 700 = 4.300 ngọc.
- @Hàn Lâm Nhi: 02 chương (657, 659) x 700 = 1.400 ngọc.
- @SakuraKi: 01 chương (658) x 700 = 700 ngọc.
- @phuongkta1: 06 chương (664, 665, 666, 667, 668, 669) x 700 = 4.300 ngọc.

Ta không nhớ mọi người đạt cấp độ dịch giả bao nhiêu nên không báo thưởng cấp độ dịch giả nhé.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
186,466
Tu vi
8,888
Quên béng báo nhận lương dịch tháng 5 mất: @Mink @argetlam7420 @Độc Hành

Ngũ Hành Thiên: 20 chương (650 - 669) x 700 = 14.000 ngọc. Nhờ mod chuyển ngọc thẳng cho dịch giả. ::thank:

- @Sakura_kudo: 02 chương (650, 651) x 700 = 1.400 ngọc.
- @coc2coc: 02 chương (652, 653) x 700 = 1.400 ngọc.
- @nbduc91: 01 chương (654) x 700 = 700 ngọc.
- @hoangtruc: 06 chương (655, 656, 660, 661, 662, 663) x 700 = 4.300 ngọc.
- @Hàn Lâm Nhi: 02 chương (657, 659) x 700 = 1.400 ngọc.
- @SakuraKi: 01 chương (658) x 700 = 700 ngọc.
- @phuongkta1: 06 chương (664, 665, 666, 667, 668, 669) x 700 = 4.300 ngọc.

Ta không nhớ mọi người đạt cấp độ dịch giả bao nhiêu nên không báo thưởng cấp độ dịch giả nhé.
Báo trễ qua ngày 10 thì đâu còn được nhận lương nữa 😁😁😁
 

phuongkta1

Thái Ất Thượng Vị
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
306,859
Tu vi
3,582
Quên béng báo nhận lương dịch tháng 5 mất: @Mink @argetlam7420 @Độc Hành

Ngũ Hành Thiên: 20 chương (650 - 669) x 700 = 14.000 ngọc. Nhờ mod chuyển ngọc thẳng cho dịch giả. ::thank:

- @Sakura_kudo: 02 chương (650, 651) x 700 = 1.400 ngọc.
- @coc2coc: 02 chương (652, 653) x 700 = 1.400 ngọc.
- @nbduc91: 01 chương (654) x 700 = 700 ngọc.
- @hoangtruc: 06 chương (655, 656, 660, 661, 662, 663) x 700 = 4.300 ngọc.
- @Hàn Lâm Nhi: 02 chương (657, 659) x 700 = 1.400 ngọc.
- @SakuraKi: 01 chương (658) x 700 = 700 ngọc.
- @phuongkta1: 06 chương (664, 665, 666, 667, 668, 669) x 700 = 4.300 ngọc.

Ta không nhớ mọi người đạt cấp độ dịch giả bao nhiêu nên không báo thưởng cấp độ dịch giả nhé.
Ta tu bao chuong va da nhan ngoc roi
 

Top