Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Dịch Tháng 5/2019

Thiên Tình

Hợp Thể Trung Kỳ
Ngọc
22,236
Tu vi
1,059

Vong Hồn

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
6,482
Tu vi
10
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi.

https://bachngocsach.com/reader/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi
Dịch
: @Moringa: 11 chương, @Gita1501 : 5 chương, @Vong Hồn 3 chương
Biên: @Vong Hồn 19c

Moringa : Chương: 1073,1074, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1084 1085, 1088, 1089 : 11c x 700 = 7700 ngọc

Gita1501: Chương: 1077, 1082, 1083, 1086, 1087 . 5c x 700 = 3500 ngọc .

Vong Hồn: 1074, 1075, 1090 : 3c x 700 = 2100. + biên 19 chương = 3800 , tổng = 5900

Tổng 17100 +10% phí chuyển = 18800 ngọc.

p/s : Lương tháng 4 ta chưa lĩnh :(( ai bù cho ta huhu.
 

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
28,268
Tu vi
1
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi.

https://bachngocsach.com/reader/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi
Dịch
: @Moringa: 11 chương, @Gita1501 : 5 chương, @Vong Hồn 3 chương
Biên: @Vong Hồn 19c

Moringa : Chương: 1073,1074, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1084 1085, 1088, 1089 : 11c x 700 = 7700 ngọc

Gita1501: Chương: 1077, 1082, 1083, 1086, 1087 . 5c x 700 = 3500 ngọc .

Vong Hồn: 1074, 1075, 1090 : 3c x 700 = 2100. + biên 19 chương = 3800 , tổng = 5900

Tổng 17100 +10% phí chuyển = 18800 ngọc.

p/s : Lương tháng 4 ta chưa lĩnh :(( ai bù cho ta huhu.
chị báo luôn lương tháng 4 vào topic này ạ. Em tính gộp luôn.
 

Top