<Điểm Sách> Ai tu rồi review cho cái nhỉ (1 người đang xem)

CT4M

Kim Tiên Hậu Kỳ
Thành viên BQT
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Nhất Niệm Phái
Ngọc
29,431
Tu vi
2,809
Xin cảm nhận bộ Ngạo Thế Đan Thần của Tịch Tiểu Tặc
Bộ này là ta sưu về nên k biết review cho lão thế nào, xem đánh giá ở vài page thì có chỗ cao chỗ thấp, lão cứ đọc thử chục chương hoặc trăm chương xem thế nào😀
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top