Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Dịch Tháng 4/2019

Vong Mạng

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
I/ Mục đích

- Từ ngày 04/05/19 đến ngày 11/05/19, topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng 3/2019 của bộ truyện mình đang làm, đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển)


II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, cần nêu rõ mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, tu vi của thành viên dịch là gì?

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

Mẫu báo chương lĩnh lương truyện dịch
Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là ng biên?
+ DG 1(tu vi): 2c = ??? ngọc
+ DG 2 (tu vi): 4c = ??? ngọc
Tổng: ??? ngọc

Ai chỉ báo chương mà không tính số ngọc tại hạ với lão Phong phát 500 ngọc ráng chịu à:daica:


- Mới: Lương cơ bản cho 1 chương truyện (khoảng 2000 chữ) là: 700 ngọc/chương. Các chương nhiều hơn 2000 chữ cứ cộng tổng lại chia cho 2000 sẽ ra hệ số lương để nhân với 700 ngọc cơ bản.

- Ngoài ra còn có hệ số thưởng:
+ Thưởng theo phân bậc Dịch giả:
 • Thái Tuế: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Trường Sinh: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Thiên Phủ: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Tử Vi: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Thiên Tôn: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
+ Thưởng truyện dịch đuổi: 5.000 ngọc/tháng.
 • Dịch đuổi, được định nghĩa là đến ngày kết thúc của tháng, chương dịch đã đăng trên Reader cách chương mới nhất của tác giả đang viết tối đa 07 chương.
+ Thưởng thể loại truyện ngôn tình, đô thị: 150 ngọc/chương.
+ Thưởng truyện dịch mới do BNS dịch, hoàn thành: 2.000 ngọc.

- Ưu đãi: Sẽ thu hồi vào kỳ tổng kết sau.
+ Theo tháng:
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam dịch giả tháng.
 • 03 truyện có thành tích dịch tốt nhất tháng, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Truyện Dịch Tháng.
 • 01 Thánh thú cho Đệ Nhất dịch giả tháng.
 • Banner truyện do Đệ Nhất dịch giả tháng chọn trong số truyện dịch trong tháng treo trong thời hạn 2 ngày.
+ Theo năm:
 • Tít cho đệ nhất dịch giả năm có hiệu ứng đặc biệt kèm 1 thánh thú.
 • Banner cho đệ nhất truyện dịch năm treo trong thời hạn 7 ngày.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, tại hạ tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi.:1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn các bạn hãy mạnh dạn báo lại, chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.
Bạn nào dịch đc 20 chương trở lên nhưng chưa biết báo danh nâng bậc thì vào link bên dưới nhé :D

Lưu ý: Do Phường Thị chưa có Thánh Thú và set tit, banner hiện tại chưa làm được nên các nội dung thưởng này sẽ không được tính cho tới khi có thể thao tác một cách mượt mà, ổn định. Rất mong các bạn Dịch giả thông cảm :xinloi:
 

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
27.854,77
Tu vi
1,00
hôm qua em đã định lập rồi nhưng hiện ngay cái thông báo bạn không có quyền tạo chủ đề. Chiều nay đang định bảo anh thì thấy cái topic này :cuoichet:
I/ Mục đích

- Từ ngày 04/05/19 đến ngày 11/05/19, topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng 3/2019 của bộ truyện mình đang làm, đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển)


II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, cần nêu rõ mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, tu vi của thành viên dịch là gì?

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

Mẫu báo chương lĩnh lương truyện dịch
Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là ng biên?
+ DG 1(tu vi): 2c = ??? ngọc
+ DG 2 (tu vi): 4c = ??? ngọc
Tổng: ??? ngọc

Ai chỉ báo chương mà không tính số ngọc tại hạ với lão Phong phát 500 ngọc ráng chịu à:daica:


- Mới: Lương cơ bản cho 1 chương truyện (khoảng 2000 chữ) là: 700 ngọc/chương. Các chương nhiều hơn 2000 chữ cứ cộng tổng lại chia cho 2000 sẽ ra hệ số lương để nhân với 700 ngọc cơ bản.

- Ngoài ra còn có hệ số thưởng:
+ Thưởng theo phân bậc Dịch giả:
 • Thái Tuế: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Trường Sinh: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Thiên Phủ: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Tử Vi: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Thiên Tôn: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
+ Thưởng truyện dịch đuổi: 5.000 ngọc/tháng.
 • Dịch đuổi, được định nghĩa là đến ngày kết thúc của tháng, chương dịch đã đăng trên Reader cách chương mới nhất của tác giả đang viết tối đa 07 chương.
+ Thưởng thể loại truyện ngôn tình, đô thị: 150 ngọc/chương.
+ Thưởng truyện dịch mới do BNS dịch, hoàn thành: 2.000 ngọc.

- Ưu đãi: Sẽ thu hồi vào kỳ tổng kết sau.
+ Theo tháng:
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam dịch giả tháng.
 • 03 truyện có thành tích dịch tốt nhất tháng, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Truyện Dịch Tháng.
 • 01 Thánh thú cho Đệ Nhất dịch giả tháng.
 • Banner truyện do Đệ Nhất dịch giả tháng chọn trong số truyện dịch trong tháng treo trong thời hạn 2 ngày.
+ Theo năm:
 • Tít cho đệ nhất dịch giả năm có hiệu ứng đặc biệt kèm 1 thánh thú.
 • Banner cho đệ nhất truyện dịch
 

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhất Dịch Giả Tháng 6
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
249,43
Tu vi
1.918,00
PNTGT:
@Độc Hành 22.5x700=15,750n
@Lạc Đinh Đang 10x700=7,000n
@Tiểu Mjnh 9x700=6,300n
@Đỗ Gia Đại Thiếu 5x700=3,500n
@Miêu Như 3x700=2,100n
@Serbatient 2x700=1,400n
@giang_04 1.5x700=1,050n
@Mặc Mặc Phi Ngữ 1x700=700n
Độc Hành cấp Thiên Phủ: 3,000n
@Lạc Đinh Đang cấp Thái Tuế: 1,000n
@Tiểu Mjnh cấp Thái Tuế: 1,000n
Dịch đuổi 5,000n
Vị chi: 47,800n, phí 10% nữa là 52,580n.
Của muội là cấp Trường Sinh nhé, hơm phải Thái Tuế đâu. Huynh sửa lại đi.
 

Vong Mạng

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
hôm qua em đã định lập rồi nhưng hiện ngay cái thông báo bạn không có quyền tạo chủ đề. Chiều nay đang định bảo anh thì thấy cái topic này :cuoichet:
Hôm qua bị lỗi gì đó nên có nhiều nick không post bài nổi, hôm nay sửa lại rồi. Tháng này em giúp anh Độc Hành tổng kết nhé. Độc Hành ca chuyên hướng dẫn và tập trung dịch PNTT2, bắt ca ấy care cả cái này là quá đáng lắm luôn á :D
 

argetlam7420

Hợp Thể Sơ Kỳ
Hôm qua bị lỗi gì đó nên có nhiều nick không post bài nổi, hôm nay sửa lại rồi. Tháng này em giúp anh Độc Hành tổng kết nhé. Độc Hành ca chuyên hướng dẫn và tập trung dịch PNTT2, bắt ca ấy care cả cái này là quá đáng lắm luôn á :D
Lỗi của đệ. Để đệ tính lương cho :1:
 

Top