[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12,122
Tu vi
0
Phần đầu Vong mama miêu tả rất hay. Cô đọng, xúc xích. Chi tiết nào ra chi tiết ấy.
Ta chỉ thích dịch đúng nhất có thể nội dung lão Vong viết, cố gắng đúng ngữ pháp, chính tả, từ ngữ tiếng Việt cho mượt là ngon; còn thì do kg có khả năng văn học lắm nên món văn vẻ miêu tả của lão ý, ta kg để ý lắm
 

Top