Cầu eBook các bộ mới full. (1

fivegins

Phàm Nhân
Ngọc
54
Tu vi
0

Vũ Tích

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
55,263
Tu vi
202
Các bộ Thí Thiên Đao, Nhân Đạo Chí Tôn, Phi Thiên, Tạo Hóa Tiên Đế, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ ta đã post bên Ebook hoàn thành
https://bachngocsach.com/forum/forums/63/

3 bộ Huyền Giới Chi Môn, Linh Vực, Vu Thần Kỷ đạo hữu fivegins đã đưa ở link trên

Hiện còn Kiếm Đạo Độc Thần. Ta có xem lại, quyển này dịch đến chương 3923 thôi, 7 chương còn lại (3924 - 3930) chưa được dịch nên bao giờ full ta sẽ làm tiếp nhé! (bên reader là sưu của Wikidich về cho đủ số)

@Tựa Tiếu Phi Tiếu
 
-:- Vật phẩm -:-

Tựa Tiếu Phi Tiếu

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
100
Tu vi
173
Các bộ Thí Thiên Đao, Nhân Đạo Chí Tôn, Phi Thiên, Tạo Hóa Tiên Đế, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ ta đã post bên Ebook hoàn thành
https://bachngocsach.com/forum/forums/63/

3 bộ Huyền Giới Chi Môn, Linh Vực, Vu Thần Kỷ đạo hữu fivegins đã đưa ở link trên

Hiện còn Kiếm Đạo Độc Thần. Ta có xem lại, quyển này dịch đến chương 3923 thôi, 7 chương còn lại (3924 - 3930) chưa được dịch nên bao giờ full ta sẽ làm tiếp nhé! (bên reader là sưu của Wikidich về cho đủ số)

@Tựa Tiếu Phi Tiếu
Công đức vô lượng a, để ta liên hệ Mạnh Thường Quân kia :thank:
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top