Cầu eBook các bộ mới full.

Vũ Tích

Đại Thừa Sơ Kỳ
:thank:một Mạnh Thường Quân cầu các cao thủ eBook làm cho mấy bộ mới full : nhân đạo chí tôn, huyền giới chi môn, tuyết ưng lĩnh chủ, linh vực, vu thần kỷ, kiếm đạo độc thần, phi thiên, thí thiên đao, tạo hóa tiên đế.

@anhtuanngoc @nhu @Sakura_kudo. @fivegins ...
Huyền Giới Chi Môn, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đạo hữu tìm bên này nhe, file epub
https://bachngocsach.com/forum/threads/19178/
Còn mấy bộ kia để xem có đạo hữu nào hỗ trợ được không, chứ ta không dám bêu xấu :xinloi:
 
Top