Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Dịch Tháng 3/2019

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
186,466
Tu vi
8,888
Truyện Mỗi thế giới tô một lần: 67 chương (1-67)
Dịch:
- @Thiên Tình 63 chương (1-52, 59-67)
- @Hỏa tinh nhân 6 chương (53-58) - biên @Thiên Tình

Độ dài chương:
Chương 26 ~ 6k chữ: 700 x 3 = 2.100n
Chương 52 ~ 4k7 chữ: 700 x 2 = 1.400n
65 chương ~ 3k chữ: 700 x 65 = 45.500n
Thể loại ngôn tình: 150 x 67 = 10.050n
Truyện mới: 2.000n
=> Tổng: 61.050n
Cái này hình như nằm bên sưu tầm chứ ko phải dịch :)
 

Top