[Đấu Giá] Màu nick độc quyền 04/2019

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
8
Tu vi
0
Ta vào bbk kiếm 4k kết quả thua luôn rồi :dead:
Đổi tuvi ra bù vậy. :dammy:

@Dong Binh Công Hội
Code:
Action:Transfer
User:Tiểu Tạ
User Action:Dong Binh Công Hội
Transaction Date:Vài giây trước
Amount: - 198,000n
Status:Complete
Comment:Đấu giá danh hiệu tháng 4
Hô hô mỗ đã nhận được!
Phải gương mẫu, phải gương mẫu, phải thật gương mẫu :suynghi:
Trang nam tử hán a :iumat:
 

Top