Thông Báo Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Ebooker - Lương, thưởng, ưu đãi mảng Ebook

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
ĐĂNG KÝ, NÂNG CẤP DANH HIỆU NHÓM
BẠCH NGỌC TẠO THƯ

1. Các cấp độ của nhóm:

Các quyển ebook phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định riêng của box ebook, nếu trong 1 năm không có bất kỳ ebook nào, sẽ bị rút cấp bậc và tính lại từ đầu.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Học Đồ: 5 quyển ebook hoặc tổng 2.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Công Tượng: 15 quyển ebook hoặc tổng 5.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Danh Tượng: 25 quyển ebook hoặc tổng 15.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Đại Sư: 35 quyển ebook hoặc tổng 15.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Tông Sư: 55 quyển ebook hoặc tổng 25.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Hoàng Sư: 75 quyển ebook hoặc tổng 35.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Huyền Sư: 100 quyển ebook hoặc tổng 50.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Địa Sư: 150 quyển ebook hoặc tổng 75.000 chương.
 • Bạch Ngọc Tạo Thư Thiên Sư: 200 quyển ebook hoặc tổng 100.000 chương.
2. Quyền lợi khi tham gia nhóm:
 • Được cấp icon, iteam Ebooker.
 • Được xét miễn phí tít Bạch Ngọc Tạo Thư theo cấp độ mình đạt được, cấp độ thấp hơn sẽ được thay bằng cấp độ cao hơn.
3. Điều kiện gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:
 • Điều kiện gia nhập nhóm:
  • Đã tạo, đăng tối thiểu 5 quyển ebook hoặc tổng 2.000 chương trên Bạch Ngọc Sách.
  • Báo kết quả theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị gia nhập nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được xét danh hiệu đã đồng ý gia nhập nhóm Bạch Ngọc Tạo Thư.
 • Điều kiện nâng cấp danh hiệu nhóm:
  • Đã tạo, đăng trên Bạch Ngọc Sách số quyển, chương ebook tương ứng với cấp độ nhóm cần nâng cấp.
  • Báo kết quả theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được nâng cấp danh hiệu đã đồng ý việc này.
4. Mẫu báo kết quả đề nghị gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:

- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số quyển ebook, chương đã tạo (nêu rõ cụ thể của truyện nào, bao nhiêu chương, dẫn link topic đăng ebook):
- Cấp bậc đề nghị:

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ tiểu Sa Sa kết quả làm ebook và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @Sakura_kudo (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số quyển, chương ebook đã tạo: 5 quyển (3.000 chương).
 • Nhất Ngôn Thông Thiên: 500 chương (1 - 500).
 • Hoàng Đình: 150 chương (1 - 150).
 • Giã Từ Vũ Khí: 850 chương (1 - 850).
 • Tuyển tập truyện ngắn BNS: 500 chương.
 • Hội Cá Kho: 1.000 chương.
- Cấp bậc đề nghị: Bạch Ngọc Tạo Thư Học Đồ.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Tính lương mảng ebook
Theo quy định mới nhất từ tháng 11/2019, mảng ebook chỉ trả lương cho các ebook đúng chuẩn quy định, nguồn truyện được thực hiện bởi các thành viên của diễn đàn Bạch Ngọc Sách và thuộc một trong 2 loại sau:
- Truyện dịch hoàn
- Truyện đả tự hoàn
Các trường hợp khác như ebook truyện sưu tầm, truyện cv, và truyện dịch chưa hoàn đều không được tính lương.
Lương mảng ebook sẽ được tính như sau:

- Lương cố định: 5 ngọc/chương nhưng không vượt quá 15.000 ngọc/ebook/truyện (tức dù làm nhiều file ebook cũng không được hưởng thêm mà sẽ chuyển sang lương bổ sung).

- Lương bổ sung: các định dạng file còn lại 20% lương của file ebook gốc.

- Trước đó đã có file ebook, người khác làm ebook có cùng nội dung nhưng khác định dạng file: 20% lương của file ebook gốc.

Ví dụ: Ebook truyện convert Linh Khí Bức Nhân có số lượng 10.000 chương. A làm ebook Linh Khí Bức Nhân gồm file prc, epub. Sau đó B làm ebook Linh Khí Bức Nhân pdf.

- Lương A:
+ 10.000 chương x 5 = 50.000 ngọc. Do vượt quá mức trần nên lương sẽ là 15.000 ngọc cho file ebook prc.
+ 1 file epub: 15.000 ngọc x 20% = 3.000 ngọc.
=> Tổng lương A nhận: 15.000 + 3.000 = 18.000 ngọc.
- Lương B: 1 file pdf: 15.000 ngọc x 20% = 3.000 ngọc.

Chú ý: Ebook được tính lương là ebook đáp ứng đầy đủ các quy định cơ bản của ebook chuẩn:
- Ghi đầy đủ các thông tin, nội dung
- Ảnh bìa có logo của BNS
- Có mục lục đầy đủ từng chương và mục lục kép nếu ebook trên 500 chương.
- Ở phần giới thiệu có câu " ebook được thực hiện bởi diễn đàn Bạch Ngọc sách" hoặc tương tự.

(Smod @Vũ Tích bổ sung theo ĐHVL)
 
Last edited by a moderator:

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
Admin @kethattinhthu7 một khi ra quy định nào phải nêu rõ mốc thời gian áp dụng, điều kiện áp dụng cụ thể chứ. Mốc thời gian phải công bố tính từ năm nay, lúc công bố quy định hay là từ thời điểm nào. Còn điều "ebook phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định riêng của box ebook" cái này còn chưa công bố chuẩn "mới" căn cứ nào để xét
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Admin @kethattinhthu7 một khi ra quy định nào phải nêu rõ mốc thời gian áp dụng, điều kiện áp dụng cụ thể chứ. Mốc thời gian phải công bố tính từ năm nay, lúc công bố quy định hay là từ thời điểm nào. Còn điều "ebook phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định riêng của box ebook" cái này còn chưa công bố chuẩn "mới" căn cứ nào để xét
Mới viết 1 nửa thôi, phần quyền lợi mai viết rồi ghi rõ thời gian áp dụng sau.

"ebook phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định riêng của box ebook" cái này còn chưa công bố chuẩn "mới" căn cứ nào để xét => câu này phụ thuộc vào lão và các thành viên mảng ebook tự thảo luận ra đưa ra tiêu chuẩn, ta không biết chuẩn theo ebook của mọi người là như thế nào nên ghi gọn vậy thôi.
 

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
Mới viết 1 nửa thôi, phần quyền lợi mai viết rồi ghi rõ thời gian áp dụng sau.

"ebook phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định riêng của box ebook" cái này còn chưa công bố chuẩn "mới" căn cứ nào để xét => câu này phụ thuộc vào lão và các thành viên mảng ebook tự thảo luận ra đưa ra tiêu chuẩn, ta không biết chuẩn theo ebook của mọi người là như thế nào nên ghi gọn vậy thôi.
Ô! Thế là "Đại hội võ lâm" đại cử tri @Sakura_kudo tranh luận đến thế mà giờ vẫn phải bàn tiếp à. Ý định đã đưa ra rồi. Hội đồng admin chấp nhận cái nào, không đồng ý cái nào thì cụ thể hoá thành quy định thôi
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Ô! Thế là "Đại hội võ lâm" đại cử tri @Sakura_kudo tranh luận đến thế mà giờ vẫn phải bàn tiếp à. Ý định đã đưa ra rồi. Hội đồng admin chấp nhận cái nào, không đồng ý cái nào thì cụ thể hoá thành quy định thôi
Lão không hiểu ý ta hả, ĐHVL chỉ chốt về vấn đề quyền lợi, còn quy định ebok như thế nào mới đạt chuẩn thì mọi người viết quy định chi tiết riêng. ĐHVL chốt mảng ebook không giới hạn "không gian" nguồn ebook thì mọi người cứ vậy thực hiện thôi.

Giống như quyết định tại ĐHVL là hiến pháp, còn quy định chi tiết tiêu chuẩn ebook BNS là luật chuyên ngành. Mọi người có thể lấy nội dung thảo luận trước khi ĐHVL hoặc bàn bạc lại thì tùy mọi người, cái này các admin không can thiệp.
 

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
Lão không hiểu ý ta hả, ĐHVL chỉ chốt về vấn đề quyền lợi, còn quy định ebok như thế nào mới đạt chuẩn thì mọi người viết quy định chi tiết riêng. ĐHVL chốt mảng ebook không giới hạn "không gian" nguồn ebook thì mọi người cứ vậy thực hiện thôi.

Giống như quyết định tại ĐHVL là hiến pháp, còn quy định chi tiết tiêu chuẩn ebook BNS là luật chuyên ngành. Mọi người có thể lấy nội dung thảo luận trước khi ĐHVL hoặc bàn bạc lại thì tùy mọi người, cái này các admin không can thiệp.
Bàn thế thì tới lúc nào mới xong. Thôi để coi vị @Sakura_kudo có ý tưởng mới gì không
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Bàn thế thì tới lúc nào mới xong. Thôi để coi vị @Sakura_kudo có ý tưởng mới gì không
Ta nhớ lúc đó yêu cầu tiêu chuẩn ebook là có icon BNS trên bìa, nếu trên 500 chương thì có mục lục kép. Hình như có nhiêu đó thôi à.
Nếu chỉ có bao nhiêu đó thì đệ sẽ cập nhật thẳng vô luôn trong topic này, tuy nhiên, cần sự xác nhận của mod ebook @anhtuanngoc
Y chang như Nhu tỷ nói. Mà ta nhớ là đã ghi ngay ở mục đầu tiên của phần trình bày rồi mà. Sao Thất lão cứ hỏi thì hỏi lại hoài. Này là lần thứ 2, 3 gì đó rồi. :dead: Mod anhtuanngoc cũng đã bày tỏ rất nhiều lần là đồng thuận với ý kiến của mụi mà.
 

Top