[Review Truyện] Ta không thành tiên - Thời Kính

pctrieu0812

Administrator
:v Cao thôi huynh, vô giá thì nó có 2 hướng nghĩa cơ, nguy hiểm.
Ơ ta thấy vô giá đúng là có 2 nghĩa, nhưng với người cần thì là vô giá, không thể dùng bất cứ thứ gì có thể đo điếm dc.

Còn với người k cần, thì có thể vô giá theo nghĩa kia, mà người đã k cần thì cần chi quan tâm có giá hay không. :D
 

Top