[Đấu Giá] Banner Bạch Ngọc Sách tháng 04/2019

Đại Hắc Thủ

Nguyên Anh Trung Kỳ
Ngọc
32,451
Tu vi
297
Đệ chả nhớ mấy lần nữa. Thôi tích gạch xây lầu rước nàng về dinh vậy. :54:
Tháng này căng như thế, tháng sau phải chuẩn bị 150k mới chắc ăn đc. :31:
150k = 3k chương sưu tầm. :yob96:
Xem ra cũng mệt mỏi đây, không biết có bớt thời gian ko đc nữa. :hutthuoc:
Tháng sau huynh có muốn góp vốn với đệ không? Thắng thì đệ với huynh chia đôi :39:
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ngọc
19,092
Tu vi
5,946

Top