Chú Ý Hướng dẫn thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Mục đích thêm hậu tố [C] là để dễ phân biệt truyện convert với truyện dịch, sưu tầm. Topic này chỉ hướng dẫn thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert, những thao tác sưu tầm bình thường, xin đọc thêm tại đây.

Để thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert, cần thực hiện các thao tác sau:

- Bước 1: Tạo truyện (giống như tạo các truyện sưu tầm bình thường khác).

- Bước 2: Tại phần tạo truyện, thực hiện các thao tác sau:
  • Mục "Tên truyện": tên truyện + [C].
Ví dụ: Thần Sủng Tiến Hóa [C]
  • Chọn flag "Convert", không chọn flag "Sưu tầm" (mục đích của việc này là để hệ thống thêm đuôi "-convert" ở cuối link truyện).
  • Chọn "Save" để truyện được đăng.
- Bước 3: Edit lại trang truyện, chọn flag "Sưu tầm", gỡ flag "Convert" (mục đích của việc này là để hệ thống xếp truyện ở truyện sưu tầm chứ không phải truyện convert).

Ví dụ tên, link truyện convert sưu tầm:
- Tên truyện: Thần Sủng Tiến Hóa [C]
- Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/than-sung-tien-hoa-convert


Mọi thắc mắc, xin hỏi tại đây và tag (không copy nick vì hệ thống sẽ không thông báo đến người được tag): @Hồng Miên (mod sưu tầm), @kethattinhthu7 (admin phụ trách mảng sưu tầm).

cc: @caophong @Cà Rốt @Eris Phong @Tây Độc @Tinna My ... :hoa:
 

Tây Độc

Hợp Thể Trung Kỳ
Moderator
Đường Chủ Thi Đường PNT
Ngọc
18,894
Tu vi
1,012
Mục đích thêm hậu tố [C] là để dễ phân biệt truyện convert với truyện dịch, sưu tầm. Topic này chỉ hướng dẫn thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert, những thao tác sưu tầm bình thường, xin đọc thêm tại đây.

Để thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert, cần thực hiện các thao tác sau:

- Bước 1: Tạo truyện (giống như tạo các truyện sưu tầm bình thường khác).

- Bước 2: Tại phần tạo truyện, thực hiện các thao tác sau:
  • Mục "Tên truyện": tên truyện + [C].
Ví dụ: Thần Sủng Tiến Hóa [C]
  • Chọn flag "Convert", không chọn flag "Sưu tầm" (mục đích của việc này là để hệ thống thêm đuôi "-convert" ở cuối link truyện).
  • Chọn "Save" để truyện được đăng.
- Bước 3: Edit lại trang truyện, chọn flag "Sưu tầm", gỡ flag "Convert" (mục đích của việc này là để hệ thống xếp truyện ở truyện sưu tầm chứ không phải truyện convert).

Ví dụ tên, link truyện convert sưu tầm:
- Tên truyện: Thần Sủng Tiến Hóa [C]
- Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/than-sung-tien-hoa-convert


Mọi thắc mắc, xin hỏi tại đây và tag (không copy nick vì hệ thống sẽ không thông báo đến người được tag): @Hồng Miên (mod sưu tầm), @kethattinhthu7 (admin phụ trách mảng sưu tầm).

cc: @caophong @Cà Rốt @Eris Phong @Tây Độc @Tinna My ... :hoa:
Không có thắc mắc gì... để cmt ở đây chờ nghe người phía dưới thắc mắc...:54:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
[c] là truyện convert con minh la dich ông ơi
Ta không nói truyện mới, ta nói truyện Tuyết Thế Linh Thần ấy:
https://bachngocsach.com/reader/tuyet-the-linh-than

Truyện này là truyện convert, thấy lão tạo truyện nhưng chưa sưu tầm, đoán có lẽ lão nản nhập tay nên ta chạy auto hộ. Truyện này lão nhập sai chữ "Tuyệt" sang chữ "Tuyết".

Ta tag lão để lưu ý thôi.
 

tu tại chợ

Hóa Thần Sơ Kỳ
Ngọc
75
Tu vi
365
sao không có mục sưu tầm dịch vs sưu tầm convert để phân biệt
Chia càng nhiều phân càng lắm thì càng khiến độc giả chẳng biết đâu để lần.

Mấy trang khác, người ta chỉ phân truyện theo thể loại. Chúng ta đã phân ra dịch với convert đã là rắc rối, thêm sưu tầm thì ranh giới giữa dịch với sưu tầm đã rất mờ ảo rồi. Giờ lại phân ra sưu dịch với sưu convert nữa thì độc giả chỉ có chết.

Trong phần chỉ định dạng truyện có cả thảy 5 chọn lựa: Dịch, Convert, Sưu tầm, Truyện Hay và Hoàn thành. Nếu giữa dịch và convert buộc phải chọn một, thì mỗi truyện có đến 6 lựa chọn, và khi gộp lại sẽ cần đến 12 khu vực, chứ không phải chỉ 3 như hiện tại.
 

Top