[Dịch] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Dịch giả - Lương, thưởng, ưu đãi mảng dịch

Tiểu Mjnh

Chân Tiên Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
45,39
Tu vi
1.975,00
  • Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế: Dịch, đã đăng 20 - 69 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh: Dịch, đã đăng 70 - 299 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ: Dịch, đã đăng 300 - 499 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi: Dịch, đã đăng 500 - 999 chương dịch chuẩn.
  • Chung Cực Dịch Giả Thiên Tôn: Dịch, đã đăng trên 1.000 chương dịch chuẩn.
Đệ @Tiểu Mjnh xem dịch được 70c chưa nâng cấp dịch giả kìa, huynh sắp lên Tử Vi rồi 😁😁😁
Chắc cũng đủ rồi. Chưa xem lại đc bao nhiu chương nữa
 

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
  • Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế: Dịch, đã đăng 20 - 69 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh: Dịch, đã đăng 70 - 299 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ: Dịch, đã đăng 300 - 499 chương dịch chuẩn.
  • Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi: Dịch, đã đăng 500 - 999 chương dịch chuẩn.
  • Chung Cực Dịch Giả Thiên Tôn: Dịch, đã đăng trên 1.000 chương dịch chuẩn.
Sao nay ko còn thấy cái title này hiện ra nữa vậy mọi người?
 

Top