[Dịch] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Dịch giả - Lương, thưởng, ưu đãi mảng dịch

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
588,015
Tu vi
8,888
Ta xin báo danh lên bậc dịch giả:
- Truyện : Tenseigan Trong Thế Giới Naruto - Không Tưởng Chi Long từ chương 311>530: tổng cộng 220 chương (310 chương trước lúc đó chưa tham gia BNS)
- Truyện: Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều - Nam Hi Bắc Khánh: 98 chương
- Truyện: Pokemon Master - Khinh Tuyền Lưu Hưởng: 10 chương😆

Tổng cộng dc hơn 300c, xin nâng lên cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ.

@kethattinhthu7
Lão 7 từ nhiệm admin dịch rồi. Khi nào ngồi máy ta set nhé.
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
49,880
Tu vi
38
Đệ xin báo danh nâng cấp bậc dịch giả:
Tháng 7: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 7/2019 - Áp Dụng Lương Thưởng Mới : tổng cộng 12 chương
Tháng 8: [Dịch] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 8/2019 : tổng cộng 16 chương
Tháng 9: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 9/2019: tổng cộng 10 chương
Tháng 10: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 10/2019 (Đã báo lương 13 chương truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên, 8 chương truyện Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền): tổng cộng 21 chương
Tháng 11: Đã dịch các chương: 100, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 125, 127, 130, 137, 146, 154, 156, 157, 158, 165, 166, 171, 176 của truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên : Tổng cộng 20 chương
Tổng các chương đã dịch: 79 chương
Xin nâng lên cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh

Tag @kethattinhthu7
CC: @Độc Hành @Mink
Hết tháng 11: đệ dịch dc 34 chương. Chú Ý - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 11/2019
Tháng 12: 30 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 12.2019
Tháng 01/2020: 26 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 1/2020
Tháng 02/2020: 32 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 2/2020
Tháng 3/2020: 44 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 3/2020
Tháng 4/2020: 61 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 4/2020
Tháng 5/2020 đến ngày hôm nay: 30 chương Livestream Siêu Kinh Dị - Vũ Văn Trường Cung , 03 chương Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên , 05 chương Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền
Tổng cộng: 324 chương truyện dịch.
Xin nâng cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ.
@Độc Hành
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
588,015
Tu vi
8,888
Hết tháng 11: đệ dịch dc 34 chương. Chú Ý - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 11/2019
Tháng 12: 30 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 12.2019
Tháng 01/2020: 26 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 1/2020
Tháng 02/2020: 32 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 2/2020
Tháng 3/2020: 44 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 3/2020
Tháng 4/2020: 61 chương Thông Báo - Báo lương truyện dịch tháng 4/2020
Tháng 5/2020 đến ngày hôm nay: 30 chương Livestream Siêu Kinh Dị - Vũ Văn Trường Cung , 03 chương Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên , 05 chương Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền
Tổng cộng: 324 chương truyện dịch.
Xin nâng cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ.
@Độc Hành
Đi ăn mừng đi đệ :D
 

Top