[Dịch] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Dịch giả - Lương, thưởng, ưu đãi mảng dịch

BsChien

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Ngọc
153
Tu vi
18,427
ĐĂNG KÝ, NÂNG CẤP DANH HIỆU NHÓM
BÍCH NGỌC DỊCH GIẢ

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Quy định xét danh hiệu, đăng ký, nâng cấp danh hiệu nhóm Bích Ngọc Dịch Giả chỉ áp dụng cho thành viên dịch truyện tiếng Trung Quốc, không áp dụng cho các truyện dịch thuộc ngôn ngữ khác.

2. Các cấp độ của nhóm:

Chương dịch chuẩn có số từ trong chương là 2.000 chữ. Để xét được danh hiệu dịch giả, phải có ý kiến duyệt của smod, mod dịch hoặc admin.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế: Dịch, đã đăng 20 - 69 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh: Dịch, đã đăng 70 - 299 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ: Dịch, đã đăng 300 - 499 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi: Dịch, đã đăng 500 - 999 chương dịch chuẩn.
 • Chung Cực Dịch Giả Thiên Tôn: Dịch, đã đăng trên 1.000 chương dịch chuẩn.
3. Quyền lợi khi tham gia nhóm:
 • Được cấp icon Bích Ngọc Dịch Giả.
 • Có quyền truy cập box Dịch Thô để sử dụng box này làm nơi lưu trữ chương dịch (các thành viên khác và khách không thuộc nhóm không thể nhìn thấy, truy cập được box này).
 • Được xét miễn phí tít Bích Ngọc Dịch Giả theo cấp độ mình đạt được, cấp độ thấp hơn sẽ được thay bằng cấp độ cao hơn.
4. Điều kiện gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:
 • Điều kiện gia nhập nhóm:
  • Dịch, đã đăng tối thiểu 20 chương trên Bạch Ngọc Sách.
  • Báo kết quả đã dịch theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị gia nhập nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được xét danh hiệu đã đồng ý gia nhập nhóm Bích Ngọc Dịch Giả.

 • Điều kiện nâng cấp danh hiệu nhóm:
  • Dịch, đã đăng trên Bạch Ngọc Sách số chương dịch tương ứng với cấp độ nhóm cần nâng cấp.
  • Báo kết quả đã dịch theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được nâng cấp danh hiệu đã đồng ý việc này.
5. Mẫu báo kết quả đề nghị gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:

5.1. Áp dụng cho trường hợp thông thường (số chữ trong chương không quá 2.000 chữ hoặc quá 2.000 chữ nhưng thấy không cần thiết báo kết quả đề nghị xét cấp bậc theo trường hợp đặc biệt):

- Trường hợp xét cấp danh hiệu: thông thường.
- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số chương đã dịch (nêu rõ cụ thể chương nào, của truyện nào, dẫn link truyện):
- Cấp bậc dịch giả đề nghị:

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ Trúc ú kết quả dịch và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Trường hợp xét cấp danh hiệu: thông thường.
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @hoangtruc (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số chương đã dịch: 650 chương.
 • Nhất Ngôn Thông Thiên: 500 chương (1 - 500).
 • Hoàng Đình: 150 chương (1 - 100, 101 - 120, 131 - 160).
- Cấp bậc dịch giả đề nghị: Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi.

5.2. Áp dụng cho trường hợp đặc biệt (số chữ trong chương quá 2.000 chữ):

- Trường hợp xét cấp danh hiệu: đặc biệt.
- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số chương đã dịch (nêu rõ cụ thể chương nào, của truyện nào, dẫn link truyện):
- Tổng số chữ các chương đã dịch:
- Quy đổi sang số chương chuẩn:
- Cấp bậc dịch giả đề nghị:
- File excel tổng hợp kết quả:

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ Sweet kết quả dịch và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @sweetzarbie (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số chương đã dịch: 50 chương (Ta Không Thành Tiên: 1 - 50; link:...).
- Tổng số chữ các chương đã dịch: 280.000 chữ.
- Quy đổi sang số chương chuẩn: 280.000 chữ/2.000 = 140 chương dịch chuẩn.
- Cấp bậc dịch giả đề nghị: Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh.
- File excel tổng hợp kết quả:
Lão Thất ơi cho ta xin cấp icon Dịch giả với. Xin cái icon là được nha! Để vào box Dịch thô lưu bài cho tiện.
Đã dịch hơn 100 chương Bạn gái Lệ quỷ
 

Niệm Di

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
15,112
Tu vi
88
Hôm nay mới thấy cái này, ta xin báo danh lên bậc dịch giả:
- Truyện : Tenseigan Trong Thế Giới Naruto - Không Tưởng Chi Long tổng cộng 394 chương

- Xin nâng lên cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ

@kethattinhthu7
Hi lão, cấp bậc nơi này mình chỉ tính theo số chương đã đăng và bắt đầu dịch khi than gia BNS, do đó lão nhớ trù khoảng số chương lão sưu về trước đó rùi hẵng tính tổng số chương nghen, để đối trọng với lương dịch cho chính xác ak :D
 

mafia777

Hợp Thể Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
0
Tu vi
988
Hi lão, cấp bậc nơi này mình chỉ tính theo số chương đã đăng và bắt đầu dịch khi than gia BNS, do đó lão nhớ trù khoảng số chương lão sưu về trước đó rùi hẵng tính tổng số chương nghen, để đối trọng với lương dịch cho chính xác ak :D
thank lão
 

Chưởng Thiên

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,394
Tu vi
590
Đăng kí nâng bậc Dịch giả (@kethattinhthu7)
- Tài khoản: Chưởng Thiên
- Title đang mang: Dịch Giả Thái Tuế
- Title đề nghị: Dịch Giả Trường Sinh
- Số chương đã đăng: 71 (PNTT2: 58c, Tử Dương: 13c)

Dẫn chứng Tử Dương (13c):
Tử Dương: 38 chương (490 - 527)
@Chưởng Thiên: 11c = 11.000n
Chú thích tí: Tử Dương 53 chương (từ 528 đến 580) @Chưởng Thiên 2 chương = 2000n, @phuongkta1 51 chương 51000n

Dẫn chứng PNTT2 (58c):
PNTGT 56 chương từ 917-973:
@Chưởng Thiên 8x700=5,600 (Tháng 6: 8c)
Tháng 7: 11c


Cập nhật đầu truyện đang Dịch/ số chương tính từ 1/8 đến 19/8:
- Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2): 1037 -> 1070: 34 chương
@Chưởng Thiên:
Chương 1040, 1042, 1048, 1050, 1054, 1056, 1062. Tháng 8: 7c.
Tháng 9: 6c (thực ra là 7c, thiếu 1c) 1116,1119, 1123, 1133, 1138, 1141 & 1145
View attachment 6448
@NguyenDzung @hoangdz2014 @Chưởng Thiên
Tháng 10: 2c

View attachment 7557
View attachment 7558

Bắt đầu từ Tháng 11, chính sách lương sẽ thay đổi: lương dịch 1000n, lương dịch đuổi 3000n. Mọi người nắm để khỏi bỡ ngỡ nhé :)

@kethattinhthu7
Tháng 11: 5c
PNTGT: @NguyenDzung @Đậu Đỏ @Chưởng Thiên @Tiểu Tán Tu
Truyện Tử Dương @argetlam7420 báo nhé, bắt đầu từ chương 490 đấy.

View attachment 7766
Tháng 12: 10c
Tổng Kết Tháng 12
Bảng xếp hạng Truyện Dịch
Bảng xếp hạng Dịch giảTháng 1/2020: 6c
- PNTT T1/2020: @Chưởng Thiên @Đậu Đỏ @Vì anh vô tình @Cún Con Xa Nhà Ae vào hốt bạc thôi :D
- Sát nhân điện @hiep si que , ngọc của đh này chuyển cho huynh nhé.

View attachment 9700
Tháng 2/2020: 2c 1358 & 1361.
 

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
3,570
Tu vi
0
Dear các lão đại, lão nhị, lão to, lão nhỏ
Tiểu đệ hôm nay đc set một cái danh hiệu nhưng không biết là các đại nhân vô tình hay hữu ý mà set 1 nửa bình thường 1 nửa như teen code. Nên tiểu đệ mong muốn được set lại thành toàn bộ chữ bình thường (nếu có thể set đc màu thì nhờ chuyển sang màu cam, còn không thì để y màu blue).
Đa tạ các vị đại nhân
Tag: @kethattinhthu7 , @VoMenh @Độc Hành , @hoangsang @fox9
 

Top