[Dịch] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Dịch giả - Lương, thưởng, ưu đãi mảng dịch

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
42,781
Tu vi
38
Đệ xin báo danh nâng cấp bậc dịch giả:
Tháng 7: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 7/2019 - Áp Dụng Lương Thưởng Mới : tổng cộng 12 chương
Tháng 8: [Dịch] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 8/2019 : tổng cộng 16 chương
Tháng 9: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 9/2019: tổng cộng 10 chương
Tháng 10: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 10/2019 (Đã báo lương 13 chương truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên, 8 chương truyện Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền): tổng cộng 21 chương
Tháng 11: Đã dịch các chương: 100, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 125, 127, 130, 137, 146, 154, 156, 157, 158, 165, 166, 171, 176 của truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên : Tổng cộng 20 chương
Tổng các chương đã dịch: 79 chương
Xin nâng lên cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh

Tag @kethattinhthu7
CC: @Độc Hành @Mink
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Đệ xin báo danh nâng cấp bậc dịch giả:
Tháng 7: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 7/2019 - Áp Dụng Lương Thưởng Mới : tổng cộng 12 chương
Tháng 8: [Dịch] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 8/2019 : tổng cộng 16 chương
Tháng 9: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 9/2019: tổng cộng 10 chương
Tháng 10: [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 10/2019 (Đã báo lương 13 chương truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên, 8 chương truyện Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền): tổng cộng 21 chương
Tháng 11: Đã dịch các chương: 100, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 125, 127, 130, 137, 146, 154, 156, 157, 158, 165, 166, 171, 176 của truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên : Tổng cộng 20 chương
Tổng các chương đã dịch: 79 chương
Xin nâng lên cấp bậc: Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh

Tag @kethattinhthu7
CC: @Độc Hành @Mink
Đã set.
 

Đậu Đỏ

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
3,032
Tu vi
450
Đệ mạo muội báo danh @kethattinhthu7 :
- Trường hợp xét cấp danh hiệu: thông thường.
- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu: Đậu Đỏ
- Số chương đã dịch: 20 chương (các chương 858, 859, 909, 913, 917, 922, 926, 930, 938, 958, 969, 973, 1005, 1023, 1048, 1160, 1199, 1201, 1222,1225.). Link: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2) - Vong Ngữ
- Cấp bậc dịch giả đề nghị: Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế
Cảm ơn huynh đã xem :thank: nếu có sai sót hoặc không đủ huynh thông báo cho đệ để đệ kiếm thêm cho đủ.
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
42,781
Tu vi
38
Đệ báo danh cho 1 bạn trong team về việc xin phép cấp icon và danh hiệu dịch giả:
Tên tài khoản: @Doãn Đại Hiệp
Các chương đã dịch: 68, 76, 79, 81, 85, 93, 94, 101, 103, 113, 119, 120, 121, 128, 129, 133, 139, 148, 155, 159, 161, 172, 177, 178, 188, 189, 190 trong truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên - Tổng cộng: 27 chương.
Cấp bậc dịch giả xin cấp: Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế + set icon dịch giả.
Chân thành cám ơn ạ!
Tag @kethattinhthu7 @Độc Hành @Mink
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Đệ báo danh cho 1 bạn trong team về việc xin phép cấp icon và danh hiệu dịch giả:
Tên tài khoản: @Doãn Đại Hiệp
Các chương đã dịch: 68, 76, 79, 81, 85, 93, 94, 101, 103, 113, 119, 120, 121, 128, 129, 133, 139, 148, 155, 159, 161, 172, 177, 178, 188, 189, 190 trong truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên - Tổng cộng: 27 chương.
Cấp bậc dịch giả xin cấp: Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế + set icon dịch giả.
Chân thành cám ơn ạ!
Tag @kethattinhthu7 @Độc Hành @Mink
Đã set, mà sao tên nick lão ấy không tag được thế đệ, là do tạo nick bằng unicode tổ hợp?
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
42,781
Tu vi
38
Đã set, mà sao tên nick lão ấy không tag được thế đệ, là do tạo nick bằng unicode tổ hợp?
Đệ có hỏi lão ấy rùi nhưng lão ấy cũng không rõ lúc tạo nick đánh bằng bộ gõ gì, cơ mà nhấn @DO thì hệ thống tự nhảy ra đề nghị bên dưới có tên lão ấy rùi nhấn vô là được. Để từ từ lão ấy tích cóp mua thẻ đổi tên rùi nhấn kỹ lại xem sau ạ.
Đa tạ huynh đã set ạ!!!
 

Top