[Dịch] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Dịch giả - Lương, thưởng, ưu đãi mảng dịch (1

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
ĐĂNG KÝ, NÂNG CẤP DANH HIỆU NHÓM
BÍCH NGỌC DỊCH GIẢ

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:


Quy định xét danh hiệu, đăng ký, nâng cấp danh hiệu nhóm Bích Ngọc Dịch Giả chỉ áp dụng cho thành viên dịch truyện tiếng Trung Quốc, không áp dụng cho các truyện dịch thuộc ngôn ngữ khác.

2. Các cấp độ của nhóm:

Chương dịch chuẩn có số từ trong chương là 2.000 chữ. Để xét được danh hiệu dịch giả, phải có ý kiến duyệt của smod, mod dịch hoặc admin.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế: Dịch, đã đăng 20 - 69 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh: Dịch, đã đăng 70 - 299 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ: Dịch, đã đăng 300 - 499 chương dịch chuẩn.
 • Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi: Dịch, đã đăng 500 - 999 chương dịch chuẩn.
 • Chung Cực Dịch Giả Thiên Tôn: Dịch, đã đăng trên 1.000 chương dịch chuẩn.
3. Quyền lợi khi tham gia nhóm:
 • Được cấp icon Bích Ngọc Dịch Giả.
 • Có quyền truy cập box Dịch Thô để sử dụng box này làm nơi lưu trữ chương dịch (các thành viên khác và khách không thuộc nhóm không thể nhìn thấy, truy cập được box này).
 • Được xét miễn phí tít Bích Ngọc Dịch Giả theo cấp độ mình đạt được, cấp độ thấp hơn sẽ được thay bằng cấp độ cao hơn.
4. Điều kiện gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:
 • Điều kiện gia nhập nhóm:
  • Dịch, đã đăng tối thiểu 20 chương trên Bạch Ngọc Sách.
  • Báo kết quả đã dịch theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị gia nhập nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được xét danh hiệu đã đồng ý gia nhập nhóm Bích Ngọc Dịch Giả.
 • Điều kiện nâng cấp danh hiệu nhóm:
  • Dịch, đã đăng trên Bạch Ngọc Sách số chương dịch tương ứng với cấp độ nhóm cần nâng cấp.
  • Báo kết quả đã dịch theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được nâng cấp danh hiệu đã đồng ý việc này.
5. Mẫu báo kết quả đề nghị gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:

5.1. Áp dụng cho trường hợp thông thường (số chữ trong chương không quá 2.000 chữ hoặc quá 2.000 chữ nhưng thấy không cần thiết báo kết quả đề nghị xét cấp bậc theo trường hợp đặc biệt):

- Trường hợp xét cấp danh hiệu: thông thường.
- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số chương đã dịch (nêu rõ cụ thể chương nào, của truyện nào, dẫn link truyện):
- Cấp bậc dịch giả đề nghị:

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ Trúc ú kết quả dịch và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Trường hợp xét cấp danh hiệu: thông thường.
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @hoangtruc (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số chương đã dịch: 650 chương.
 • Nhất Ngôn Thông Thiên: 500 chương (1 - 500).
 • Hoàng Đình: 150 chương (1 - 100, 101 - 120, 131 - 160).
- Cấp bậc dịch giả đề nghị: Bích Ngọc Dịch Giả Tử Vi.

5.2. Áp dụng cho trường hợp đặc biệt (số chữ trong chương quá 2.000 chữ):

- Trường hợp xét cấp danh hiệu: đặc biệt.
- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số chương đã dịch (nêu rõ cụ thể chương nào, của truyện nào, dẫn link truyện):
- Tổng số chữ các chương đã dịch:
- Quy đổi sang số chương chuẩn:
- Cấp bậc dịch giả đề nghị:
- File excel tổng hợp kết quả:

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ Sweet kết quả dịch và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @sweetzarbie (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số chương đã dịch: 50 chương (Ta Không Thành Tiên: 1 - 50; link:...).
- Tổng số chữ các chương đã dịch: 280.000 chữ.
- Quy đổi sang số chương chuẩn: 280.000 chữ/2.000 = 140 chương dịch chuẩn.
- Cấp bậc dịch giả đề nghị: Bích Ngọc Dịch Giả Trường Sinh.
- File excel tổng hợp kết quả:
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
QUY ĐỊNH LƯƠNG, THƯỞNG, ƯU ĐÃI MẢNG DỊCH

Trên cơ sở "Đại hội Võ Lâm - Lần 1: Quyết định quyền lợi", thay mặt Hội đồng admin, ta công bố quy định lương, thưởng, ưu đãi của mảng dịch như sau:

1. Quy định chung:

- Tùy tình hình thực tế, Hội đồng admin có thể điều chỉnh mức thưởng, ưu đãi cho phù hợp.

- Quá thời gian thông báo trả lương, thưởng, ưu đãi mà dịch giả không báo cáo kết quả để nhận thì lương, thưởng, ưu đãi của kỳ đó không được chi trả.

- Chỉ trả lương, thưởng khi đã báo đủ theo mẫu quy định.

- BQT chỉ treo banner hình khi có đề nghị và cung cấp được banner hình cho mod theo kích thước 1920 (dài) x 384 (cao), dịch giả tự thiết kế hoặc liên hệ với box Đồ Họa để để đặt banner hình.

Minh họa banner hình:2. Chi tiết lương, thưởng, ưu đãi:

- Lương:
 • Dịch thường: 1.000 ngọc/chương (đối với chương chuẩn, không quá 2.000 chữ).
 • Dịch đuổi: 3.000 ngọc/chương.

Trường hợp có chương quá 2.000 chữ và muốn nhận lương tương ứng với độ dài của chương, xin báo cáo kết quả như sau:
 • Số chương đã dịch (nêu rõ cụ thể chương nào, dài bao nhiêu chữ, của truyện nào, dẫn link truyện):
 • Tổng số chữ các chương đã dịch trong tháng:
 • Quy đổi sang số chương chuẩn: lấy tổng số chữ các chương đã dịch trong tháng/2.000.
- Thưởng:
 • Thưởng theo phân bậc dịch giả:
  • Thái Tuế: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
  • Trường Sinh: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
  • Thiên Phủ: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
  • Tử Vi: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
  • Thiên Tôn: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó.
 • Thưởng truyện dịch đuổi: 5.000 ngọc/tháng. Dịch đuổi, được định nghĩa là đến ngày kết thúc của tháng, chương dịch đã đăng trên Reader cách chương mới nhất của tác giả đang viết tối đa 07 chương.
 • Thưởng thể loại truyện ngôn tình, đô thị: 150 ngọc/chương.
 • Thưởng truyện dịch mới do BNS dịch: 2.000 ngọc/truyện. Truyện dịch mới do BNS dịch được hiểu là truyện dịch mới do BNS dịch 100% hoặc sưu tầm truyện dịch từ nguồn khác, sau đó dịch giả BNS tiếp tục dịch.
 • Thưởng truyện dịch hoàn thành:
  • Dưới 30 chương: thưởng 2.000 ngọc, không treo banner.
  • 30 - dưới 100 chương: thưởng 5.000 ngọc, treo banner 3 ngày.
  • 100 - 500 chương: thưởng 7.000 ngọc, treo banner 5 ngày.
  • Trên 500 chương: thưởng 10.000 ngọc, treo banner 7 ngày.
- Ưu đãi: Các ưu đãi sẽ được thu hồi vào kỳ tổng kết sau.
 • Ưu đãi theo tháng:
  • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam dịch giả tháng.
  • 03 truyện có thành tích dịch tốt nhất tháng, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam Truyện Dịch Tháng.
  • 01 thánh thú cho Đệ Nhất dịch giả tháng.
  • Banner hình truyện do Đệ nhất dịch giả tháng chọn trong số truyện dịch trong tháng treo trong thời hạn 2 ngày.
 • Ưu đãi theo năm:
  • Tít cho Đệ nhất dịch giả năm có hiệu ứng đặc biệt kèm 1 thánh thú.
  • Banner hình cho Đệ nhất truyện dịch năm treo trong thời hạn 7 ngày.
3. Mẫu báo lương, thưởng, ưu đãi:

Khi báo nhận lương, thưởng, ưu đãi, đề nghị các dịch báo theo mẫu sau:

- Lương (ghi rõ số chương của truyện nào x mức lương, nếu chương có số chữ vượt quá 2.000, phải liệt kê chương đó là chương nào, truyện gì, số chữ bao nhiêu):

- Thưởng (ghi rõ chi tiết từng khoản thường và tổng số ngọc thưởng):
+ Thưởng theo phân bậc dịch giả (ghi rõ cấp bậc dịch giả và số ngọc thưởng):
+ Thưởng truyện dịch đuổi (ghi rõ bao nhiêu chương, của truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):
+ Thưởng thể loại truyện ngôn tình, đô thị (ghi rõ bao nhiêu chương, của truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):
+ Thưởng truyện dịch mới do BNS dịch (ghi rõ truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):

+ Thưởng truyện dịch hoàn thành (ghi rõ truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):

=> Tổng ngọc cấp (lương + thưởng):


- Ưu đãi (ghi rõ có đề nghị treo banner hình không, nếu có, ghi
thời gian dự kiến có thể cung cấp được banner hình cho mod):

Ví dụ cho trường hợp đặc biệt:

- Tháng 2, Sweet dịch 5 chương Ta Không Thành Tiên:
+ Chương 301: 4.000 chữ.
+ Chương 302: 4.000 chữ.
+ Chương 303: 3.000 chữ.
+ Chương 304: 7.000 chữ.
+ Chương 305: 13.000 chữ.
=> Tổng số chữ: 31.000 chữ.

- Quy ra chương chuẩn: 31.000/2.000 = 15,5 chương.

- Lương nhận: 15,5 x 700 = 10.850 ngọc.

Quy định lương, thưởng, ưu đãi cho mảng dịch mới có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019, thay thế cho các quy định cũ.

Mọi thắc mắc xin hỏi tại đây! :hoa:
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
@sweetzarbie Ta biết nàng đang dịch truyện có số chữ trong chương nhiều, ta đã cố gắng chia ra nhiều mức lương khác nhau để mọi người linh hoạt báo kết quả để nhận lương, nhưng về phân cấp dịch giả thì không thể phân cấp chi tiết, chi li như thế vì sẽ cực kỳ phức tạp: sẽ có người thắc mắc, truyện có số chữ nhiều hơn chưa chắc đã dịch nhanh hơn có số chữ ít hơn; khó khăn cho dịch giả báo cáo kết quả cũng như mod, min kiểm tra khi xét tít.

Nên, ai dịch truyện có chữ trong chương nhiều hơn đành chịu thiệt 1 tí, trong đó có nàng! :xinloi:
 

phuongkta1

Thái Ất Trung Vị
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
27,845
Tu vi
3,517
@sweetzarbie Ta biết nàng đang dịch truyện có số chữ trong chương nhiều, ta đã cố gắng chia ra nhiều mức lương khác nhau để mọi người linh hoạt báo kết quả để nhận lương, nhưng về phân cấp dịch giả thì không thể phân cấp chi tiết, chi li như thế vì sẽ cực kỳ phức tạp: sẽ có người thắc mắc, truyện có số chữ nhiều hơn chưa chắc đã dịch nhanh hơn có số chữ ít hơn; khó khăn cho dịch giả báo cáo kết quả cũng như mod, min kiểm tra khi xét tít.

Nên, ai dịch truyện có chữ trong chương nhiều hơn đành chịu thiệt 1 tí, trong đó có nàng! :xinloi:
Đã từng dịch truyện của @sweetzarbie mỗi chương trung bình trên 5k chữ, liệu có cách nào tính cấp bậc khác đi k lão, chứ chương 5k gấp đôi chương thường rồi
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Đã từng dịch truyện của @sweetzarbie mỗi chương trung bình trên 5k chữ, liệu có cách nào tính cấp bậc khác đi k lão, chứ chương 5k gấp đôi chương thường rồi
Lão nghĩ cách phân cấp cụ thể giúp ta được không? :xinloi:Ta chịu thua, không phải không muốn mà là quá phức tạp cho chính dịch giả và CỰC KỲ KHỔ CỰC CHO MOD, ADMIN. :015:

Khi phân cấp cấp bậc dịch giả theo số chương và số chữ trong chương, ta tưởng tượng sẽ như thế này:

- Phân cấp không dựa trên số chương mà dựa vào số điểm (cứ tạm cho là điểm công hiến đi):
+ 1 chương dưới 2.500 chữ = 1 điểm.
+ Cứ mỗi chương tăng thêm 2.500 chữ lại + 1 điểm.

- Khi Sweet đề nghị nâng cấp cấp bậc, phải báo như sau:
+ Dịch 300 chương Ta Không Thành Tiên:
 • Chương 1: 2.400 chữ = 1 điểm.
 • Chương 2. 7.200 chữ = 3 điểm.
 • ...
 • Chương 300: 3.600 chữ = 2 điểm.
Tổng cộng: 360 điểm => Dịch giả Tử Vi.

- Khi đó, mod muốn kiểm tra phải copy từ chương bỏ vào word để kiểm tra số chữ thử có đúng như kết quả báo cáo của sweet hay không.

Nếu ai đứng ra nhận kiểm tra chuyện này, thì ta sẽ không ngần ngại chỉnh sửa quy định theo hướng trên. :)
 

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,736
Tu vi
531
@sweetzarbie Ta biết nàng đang dịch truyện có số chữ trong chương nhiều, ta đã cố gắng chia ra nhiều mức lương khác nhau để mọi người linh hoạt báo kết quả để nhận lương, nhưng về phân cấp dịch giả thì không thể phân cấp chi tiết, chi li như thế vì sẽ cực kỳ phức tạp: sẽ có người thắc mắc, truyện có số chữ nhiều hơn chưa chắc đã dịch nhanh hơn có số chữ ít hơn; khó khăn cho dịch giả báo cáo kết quả cũng như mod, min kiểm tra khi xét tít.

Nên, ai dịch truyện có chữ trong chương nhiều hơn đành chịu thiệt 1 tí, trong đó có nàng! :xinloi:
Ôi, vậy 1 chương 5k chữ hay 10k chữ của ta hóa ra cũng chỉ tính là 1 chương để tính cấp bậc dịch giả sao ?
Lý của anh 7 đã như vậy thì lúc trả chương tính ngọc cũng cào bằng một thể đi, đề ra cái định mức 4-4,5k chữ tính thành 2 chương làm cái gì cho mệt ?
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Ôi, vậy 1 chương 5k chữ hay 10k chữ của ta hóa ra cũng chỉ tính là 1 chương để tính cấp bậc dịch giả sao ?
Lý của anh 7 đã như vậy thì lúc trả chương tính ngọc cũng cào bằng một thể đi, đề ra cái định mức 4-4,5k chữ tính thành 2 chương làm cái gì cho mệt ?
Vậy nàng tư vấn giúp ta cách quy định sao cho hợp lý được không? :xinloi:Ta chịu.:035:
 

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,736
Tu vi
531
Lão nghĩ cách phân cấp cụ thể giúp ta được không? :xinloi:Ta chịu thua, không phải không muốn mà là quá phức tạp cho chính dịch giả và CỰC KỲ KHỔ CỰC CHO MOD, ADMIN. :015:

Khi phân cấp cấp bậc dịch giả theo số chương và số chữ trong chương, ta tưởng tượng sẽ như thế này:

- Phân cấp không dựa trên số chương mà dựa vào số điểm (cứ tạm cho là điểm công hiến đi):
+ 1 chương dưới 2.500 chữ = 1 điểm.
+ Cứ mỗi chương tăng thêm 2.500 chữ lại + 1 điểm.

- Khi Sweet đề nghị nâng cấp cấp bậc, phải báo như sau:
+ Dịch 300 chương Ta Không Thành Tiên:
 • Chương 1: 2.400 chữ = 1 điểm.
 • Chương 2. 7.200 chữ = 3 điểm.
 • ...
 • Chương 300: 3.600 chữ = 2 điểm.
Tổng cộng: 360 điểm => Dịch giả Tử Vi.

- Khi đó, mod muốn kiểm tra phải copy từ chương bỏ vào word để kiểm tra số chữ thử có đúng như kết quả báo cáo của sweet hay không.

Nếu ai đứng ra nhận kiểm tra chuyện này, thì ta sẽ không ngần ngại chỉnh sửa quy định theo hướng trên. :)
Sweet tính chữ là tính bản gốc truyện Tàu.
Tại vì mỗi lần báo chương đều lưu số lượng chữ từng chương hết.
Nếu tính trung bình, 1 chương của ta trên 5k chữ. Tính thành 2 chương đã là không công bằng với người dịch truyện có chương ngắn chỉ khoảng 2k chữ/chương rồi.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Ta gửi file Excel cho anh 7, trong có tính số chương.
Kèm theo link tiếng Trung để anh kiểm tra, phòng hờ Sweet ăn gian.
Um, vậy Sweet viết dự thảo hộ giúp Thất quy định sao cho hợp lý được không? :thank:

Và điều quan trong hơn, Thất cần người trực tiếp kiểm tra việc báo cáo số chữ trong từng chương của các dịch giả khi nâng bậc, Thất không thể là người kiểm tra kết quả báo cáo từng chữ của các dịch giả được, các mod dịch cũng thế, chỉ riêng việc thống kê lương, thưởng từng tháng thôi là các mod đã... :035:

Nên, Sweet có thể nhận lời làm mod dịch để tiện theo dõi việc nâng cấp dịch giả này được không? :008: Nếu Sweet nhận, Thất lập tức chỉnh sửa quy định ngay. :D
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top