Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Truyện Convert tháng 02/2019

Kẻ Hết Thời

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
4,818
Tu vi
36
Đạo hữu k hiểu ý ta. Tháng 2 đạo hữu cv đc 25 chương. Theo báo danh truyện mới là 50 chương thì còn thiếu 25 chương nữa. Vì chỉ tính đến hết 28/2 thôi. Hiện giờ đã 70c. Nhưng thuộc tháng 3. Vậy đợt báo tới đạo hữu báo truyện mới. Quy định ta có ghi ở #1 của topic.
Ok men
 

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
1,234
Tu vi
5,412
Tổng kết phát lương Convert tháng 2.
Thàng này có 9 người báo danh:
@Đại Hắc Thủ 66 chương 8100 ngọc
@CT4M 161 chương 36020 ngọc
Tịnh Du 217 chương 46060 ngọc
@Phàm Nhân 227 chương 35960 ngọc
@herovinh 20 chương 3600 ngọc
@Jil Chan 383 chương 37000 ngọc
@Kẻ Hết Thời 37 chương 4700 ngọc
@phuongkta1 44 chương 11920 ngọc
@LOLOTICA 421 chương 57200 ngọc trừ 20% báo danh không đúng cú pháp = 45760 ngọc.
@LOLOTICA huynh nhận tít " đệ nhất cvt tháng 2" với 1 thánh thú.mời chọn thánh thú.
@Jil Chan đạo hữu nhận tít" đệ nhị cvt tháng 2"
@Phàm Nhân huynh nhận tít " đệ tam CVt tháng 2".
 

Quất tử

Phàm Nhân
Ngọc
9,804
Tu vi
1
Tổng kết phát lương Convert tháng 2.
Thàng này có 9 người báo danh:
@Đại Hắc Thủ 66 chương 8100 ngọc
@CT4M 161 chương 36020 ngọc
Tịnh Du 217 chương 46060 ngọc
@Phàm Nhân 227 chương 35960 ngọc
@herovinh 20 chương 3600 ngọc
@Jil Chan 383 chương 37000 ngọc
@Kẻ Hết Thời 37 chương 4700 ngọc
@phuongkta1 44 chương 11920 ngọc
@LOLOTICA 421 chương 57200 ngọc trừ 20% báo danh không đúng cú pháp = 45760 ngọc.
@LOLOTICA huynh nhận tít " đệ nhất cvt tháng 2" với 1 thánh thú.mời chọn thánh thú.
@Jil Chan đạo hữu nhận tít" đệ nhị cvt tháng 2"
@Phàm Nhân huynh nhận tít " đệ tam CVt tháng 2".
tháng 3 có danh hiệu không lão ơi
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Tổng kết phát lương Convert tháng 2.
Thàng này có 9 người báo danh:
@Đại Hắc Thủ 66 chương 8100 ngọc
@CT4M 161 chương 36020 ngọc
Tịnh Du 217 chương 46060 ngọc
@Phàm Nhân 227 chương 35960 ngọc
@herovinh 20 chương 3600 ngọc
@Jil Chan 383 chương 37000 ngọc
@Kẻ Hết Thời 37 chương 4700 ngọc
@phuongkta1 44 chương 11920 ngọc
@LOLOTICA 421 chương 57200 ngọc trừ 20% báo danh không đúng cú pháp = 45760 ngọc.
@LOLOTICA huynh nhận tít " đệ nhất cvt tháng 2" với 1 thánh thú.mời chọn thánh thú.
@Jil Chan đạo hữu nhận tít" đệ nhị cvt tháng 2"
@Phàm Nhân huynh nhận tít " đệ tam CVt tháng 2".
Lần sau ngoài đệ báo thêm cả set tít và thánh thú nhé, chứ báo ngọc thôi thì các admin không biết mà set đâu.

Cc: @Amschel @Đại Hắc Thủ
 

Top