Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Truyện Dịch Tháng 02/2019 - Bơi trong biển Ngọc

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
13,427
Tu vi
1,731

phuongkta1

Hợp Đạo Kiếp
Super-Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
21,396
Tu vi
4,747
Ồ, hôm trc hình như ta đọc nhầm thì phải, rõ ràng PNT sẽ tự quản lý về ngọc các mảng thuộc PNT mà nhỉ, chắc già rồi đọc nhầm cmnr
 

Top