[Convert] Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Converter - Lương, thưởng, ưu đãi mảng Convert

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
QUY ĐỊNH DANH HIỆU NHÓM CONVERT - CHUYỂN NGỮ

Đăng ký, nâng cấp cấp độ converter tại topic này!

1. Các cấp độ của nhóm:

 • Chuyển Ngữ Nhập Môn: Convert, đã đăng 70 - 249 chương.
 • Chuyển Ngữ Tinh Tiến: Convert, đã đăng 250 - 499 chương.
 • Chuyển Ngữ Tiểu Thành: Convert, đã đăng 500 - 999 chương.
 • Chuyển Ngữ Quán Thông: Convert, đã đăng 1.000 - 1.999 chương.
 • Chuyển Ngữ Đại Thành: Convert, đã đăng 2.000 - 3.999 chương.
 • Chuyển Ngữ Đỉnh Phong: Convert, đã đăng 4.000 - 6.999 chương.
 • Chuyển Ngữ Viên Mãn: Convert, đã đăng 7.000 - 14.999 chương.
 • Chuyển Ngữ Hoàn Mỹ: Convert, đã đăng 15.000 - 29.999 chương.
 • Chung Cực Chuyển Ngữ Thiên Tôn: Convert, đã đăng trên 30.000 chương.
2. Quyền lợi khi tham gia nhóm:
 • Được cấp icon Tử Ngọc Chuyển Ngữ.
 • Được xét miễn phí tít Chuyển Ngữ theo cấp độ mình đạt được, cấp độ thấp hơn sẽ được thay bằng cấp độ cao hơn.
3. Điều kiện gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:
 • Điều kiện gia nhập nhóm:
  • Convert, đã đăng tối thiểu 70 chương trên Bạch Ngọc Sách.
  • Báo kết quả đã convert theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị gia nhập nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được xét danh hiệu đã đồng ý gia nhập nhóm Tử Ngọc Chuyển Ngữ.
 • Điều kiện nâng cấp danh hiệu nhóm:
  • Convert, đã đăng trên Bạch Ngọc Sách số chương convert tương ứng với cấp độ nhóm cần nâng cấp.
  • Báo kết quả đã convert theo mẫu yêu cầu.
  • Nếu đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm thay cho người khác, cần báo rõ người được nâng cấp danh hiệu đã đồng ý việc này.
4. Mẫu báo kết quả đề nghị gia nhập, nâng cấp danh hiệu nhóm:

- Thành viên xét/nâng cấp danh hiệu (nếu báo thay thì nêu rõ người được xét đã đồng ý):
- Số chương đã convert (nêu rõ cụ thể chương nào, của truyện nào):

Ví dụ:

Lão Thất báo hộ Amschel kết quả convert và đề nghị nâng cấp danh hiệu nhóm:
- Thành viên nâng cấp danh hiệu: @Amschel (đã đồng ý đề nghị nâng nấp).
- Số chương đã convert: 650 chương.
 • Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần: 500 chương (1 - 500).
 • Mục Thần Ký: 150 chương (1 - 100, 101 - 120, 131 - 160).
Quy định phân cấp nhóm converter mới có hiệu lực kể từ lúc 15 giờ 50 phút ngày 01/3/2019, thay thế cho các quy định phân cấp cũ.
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
QUY ĐỊNH LƯƠNG, THƯỞNG, ƯU ĐÃI MẢNG CONVERT

Trên cơ sở "Đại hội Võ Lâm - Lần 1: Quyết định quyền lợi", thay mặt Hội đồng admin, ta công bố quy định lương, thưởng, ưu đãi của mảng convert như sau:

1. Quy định chung:

- Tùy tình hình thực tế, Hội đồng admin có thể điều chỉnh mức thưởng, ưu đãi cho phù hợp.

- Quá thời gian thông báo trả lương, thưởng, ưu đãi mà converter không báo cáo kết quả để nhận thì lương, thưởng, ưu đãi của kỳ đó không được chi trả.

- Chỉ trả lương, thưởng khi đã báo đủ theo mẫu quy định.

- BQT chỉ treo banner hình khi có đề nghị và cung cấp được banner hình cho mod theo kích thước 1920 (dài) x 384 (cao), converter tự liên hệ với box Đồ Họa để để đặt banner hình.

Minh họa banner hình:2. Chi tiết lương, thưởng, ưu đãi:

- Lương: 100 ngọc/chương.

- Thưởng:
 • Thưởng theo phân bậc Converter:
  • Nhập Môn: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Tinh Tiến: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Tiểu Thành: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Quán Thông: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Đại Thành: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Đỉnh Phong: 6.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Viên Mãn: 7.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Hoàn Mỹ: 8.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
  • Thiên Tôn: 9.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.

 • Thưởng cập nhật theo chương mới nhất: 80 ngọc/chương.

 • Thưởng thể loại truyện ngôn tình, khoa huyễn, đô thị: 20 ngọc/chương.

 • Thưởng truyện convert mới do BNS convert: 500 ngọc/truyện. Truyện convert mới do BNS convert được hiểu là truyện convert mới do BNS convert 100% hoặc sưu tầm truyện convert từ nguồn khác, sau đó converter BNS tiếp tục convert.
 • Thưởng truyện convert hoàn thành:
  • Dưới 500 chương: thưởng 2.000 ngọc, không treo banner hình.
  • 500 - dưới 1.000 chương: thưởng 5.000 ngọc, treo banner hình 3 ngày.
  • 1.000 - dưới 1.500 chương: thưởng 7.000 ngọc, treo banner hình 5 ngày.
  • Trên 1.500 chương: thưởng 10.000 ngọc, treo banner hình 7 ngày.
- Ưu đãi: Các sưu đãi sẽ được thu hồi vào kỳ tổng kết sau.
 • Ưu đãi theo tháng:
  • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam converter tháng.
  • 1 Thánh thú cho đệ nhất converter tháng, thời hạn 1 tháng.
  • Banner hình truyện do đệ nhất converter tháng chọn trong số truyện đã sưu tầm treo trong thời hạn 2 ngày.

 • Ưu đãi theo năm:
  • Tít cho đệ nhất converter năm có hiệu ứng đặc biệt kèm 1 Thánh thú.
  • Banner hình truyện do converter năm chọn trong số truyện đã convert treo trong thời hạn 7 ngày.
3. Mẫu báo lương, thưởng, ưu đãi:

Khi báo nhận lương, thưởng, ưu đãi, đề nghị các converter báo theo mẫu sau:

- Lương (ghi rõ số chương của truyện nào x 100 ngọc/chương):

- Thưởng (ghi rõ chi tiết từng khoản thường và tổng số ngọc thưởng):
+ Thưởng theo phân bậc Converter (ghi rõ cấp bậc converter và số ngọc thưởng):
+ Thưởng cập nhật theo chương mới nhất (ghi rõ bao nhiêu chương, của truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):
+ Thưởng thể loại truyện ngôn tình, khoa huyễn, đô thị (ghi rõ bao nhiêu chương, của truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):
+ Thưởng truyện convert mới do BNS convert (ghi rõ truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):

+ Thưởng truyện convert hoàn thành (ghi rõ truyện nào, dẫn link để mod kiểm tra):

=> Tổng ngọc cấp (lương + thưởng):


- Ưu đãi (ghi rõ có đề nghị treo banner hình không, nếu có, ghi
thời gian dự kiến có thể cung cấp được banner hình cho mod):

Quy định lương, thưởng, ưu đãi cho mảng convert mới có hiệu lực kể từ lúc 15 giờ 50 phút ngày 01/3/2019, thay thế cho các quy định phân cấp cũ.

Mọi thắc mắc xin hỏi tại đây! :hoa:
 
Last edited by a moderator:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Ca cho đệ hỏi, cái mục đệ nhất, nhị, tam converter tháng/năm là xếp theo cái gì ấy nhỉ?
Ai convert nhiều chương nhất, nhì, ba trong kỳ (với điều kiện là phải tự báo cáo kết quả) thì được cấp tít đó.

Đệ nhìn tít Đệ nhất sưu tầm tháng 2 của @Hồng Miên là hiểu.
 

Top