[Phàm Nhân Tông] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Lầu 28 - Hôi Giới phong vân (3

 • Thread starter Glomed
 • Start date

Ai đang tới cứu TXK và HL ?

 • 1. Ma chủ

  Votes: 87 39.7%
 • 2. Điện chủ LHĐ

  Votes: 27 12.3%
 • 3. Đạo tổ khác

  Votes: 11 5.0%
 • 4. Không có ai

  Votes: 94 42.9%

 • Total voters
  219
Status
Not open for further replies.
G

Glomed

Guest
<div class="bbWrapper"><div style="text-align: center"><b>Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2)</b><br /> Tác giả:<a href="https://bachngocsach.com/reader/tacgia/vong-ngu" class="link link--internal">Vong Ngữ</a><br /> Thể loại:<a href="https://bachngocsach.com/reader/theloai/tien-hiep" class="link link--internal">Tiên Hiệp</a><br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-1-1569021913" data-lb-id="_xfUid-1-1569021913"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-1-1569021913" data-src="https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300_1.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300_1.jpg" data-url="https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300_1.jpg" class="bbImage lazyload" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> <noscript><img src="https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300_1.jpg" data-url="https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300_1.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /></noscript> </div></div><b><div style="text-align: center"><b><b><b><b>Link convert: </b><a href="https://bachngocsach.com/reader/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-convert" class="link link--internal">https://bachngocsach.com/reader/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-convert</a></b></b></b>&#8203;</div></b><div style="text-align: center"><b><b><b><b><b><b><b>Link dịch: </b><a href="https://bachngocsach.com/reader/pham-nhan-tien-gioi-thien-pntt-2" class="link link--internal">https://bachngocsach.com/reader/pham-nhan-tien-gioi-thien-pntt-2</a></b></b></b></b></b></b>&#8203;</div><b><b><b><b>---<br /> Link Tiếng Trung (web gốc): <a href="https://book.qidian.com/info/1010734492#Catalog" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">https://book.qidian.com/info/1010734492#Catalog</a><br /> Link Tiếng Trung (lấy text): <a href="http://www.biquge.com.cn/book/30594/" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://www.biquge.com.cn/book/30594/</a></b><br /> ---<br /> Khuyến khích các đạo hữu cùng nhau hỗ trợ convert để tăng tốc độ ra chương cho diễn đàn!</b></b></b></div>
 
Status
Not open for further replies.

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top