Chú Ý Đại hội Võ Lâm - Đêm thứ 2: 19h ngày 23/02

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
ĐẠI HỘI VÕ LÂM
Đêm thứ 2 (19h 23/02/2019): Dịch, Convert, Sưu Tầm, Ebook

Topic này sẽ là nơi diễn ra đêm thứ nhất của "Đại hội Võ Lâm - Lần 1: Quyết định quyền lợi", sẽ được mở vào lúc 19h tối nay, mọi thắc mắc, xin hỏi tại topic này.

1. Giới thiệu:
2. Cách thức thực hiện đại hội:

- Quyết định quyền lợi (lương, thưởng, ưu đãi) của từng mảng theo thứ tự ban tổ chức đã sắp xếp.

- Kết quả quyền lợi dựa trên tỉ lệ phiếu của các đại cử tri tham gia bỏ phiếu và của các admin.

- Thảo luận, quyết định quyền lợi từng mảng được tiến hành theo các bước sau:
 • Bước 1: Thảo luận.
  • Đại cử tri của mảng đăng đàn nêu đề xuất lương, thưởng, ưu đãi của mảng mình.
  • Các đại cử tri khác nêu ý kiến của mình về đề xuất của mảng đang thảo luận.
  • Từng admin nêu ý kiến của mình về đề xuất của mảng đang thảo luận.
  • Đại cử tri của mảng đăng đàn phản hồi lại ý kiến của các đại cử tri khác và các admin.
 • Bước 2: Bỏ phiếu quyết định lương, thưởng, ưu đãi.
  • Quyết định lương:
   • Các đại cử tri bỏ phiếu (thuận/chống/trắng) về mức đề xuất của đại cử tri mảng đang thảo luận.
   • Nếu tỉ lệ phiếu thuận trên 50%, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo đề xuất của đại cử tri mảng đang thảo luận nếu mức lương đó không vượt quá mức lương trần đã áp.
   • Nếu tỉ lệ phiếu thuận từ 50% trở xuống, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo gợi ý của các admin.
   • Các trường hợp admin bỏ phiếu: mức lương các đại cử tri thông qua vượt quá mức trần đã áp. Nếu kết quả phiếu thuận là 0/3 admin, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo mức trần đã áp. Nếu kết quả phiếu thuận là 1/3, MC yêu cầu đại cử tri mảng đăng đàn có thay đổi mức đề xuất mới hay không, nếu vẫn giữ nguyên ý kiến thì lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo mức trần đã áp, nếu thay đổi đề xuất thì quay lại bỏ phiếu như ban đầu (chỉ cho phép thay đổi đề xuất 1 lần). Nếu kết quả phiếu thuận là 2/3 hoặc 3/3, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo đề xuất của đại cử tri mảng đang đăng đàn. Nếu mỗi admin lại có ý kiến khác nhau, techmin @Tiểu Tạ sẽ bỏ phiếu chọn 1 trong các ý kiến của các admin, và khi đó, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo phiếu của techmin @Tiểu Tạ.

 • Quyết định thưởng, ưu đãi: thực hiện tương tự như quyết định lương.
- Đại cử tri dịch đề xuất: lương 3.000 ngọc/chương - vượt quá mức trần đã áp là 600 ngọc/chương.

- Thảo luận:
+ Đại cử tri convert: đồng ý hoàn toàn.
+ Đại cử tri sưu tầm: không đồng ý vì mức lương như vậy quá cao.
+ Đại cử tri ebook: dịch đã theo ý thích thì mảng dịch không cần nhận lương làm gì.
+ Đại cử tri Tụ Nghĩa Đường: đề nghị mảng dịch tăng lương lên 1 triệu ngọc/chương.
+ ...

- Các admin cho ý kiến:
+ Glomed: mức lương 3.000 ngọc/chương cho mảng dịch là quá cao, vì..., ta đề nghị lương dịch 1.000 ngọc/chương.
+ Vong Mạng: đồng ý hoàn toàn với mức lương theo đề nghị của đại cử tri mảng dịch, vì...
+ kethattinhthu7: không đồng ý với đề xuất của đại cử tri mảng dịch, vì..., ta đề nghị lương dịch 300 ngọc/chương.

- Đại cử tri dịch phản hồi lại ý kiến của các đại cử tri khác và với các admin.

- Các đại cử tri khác và các admin phản hồi lại ý kiến của đại cử tri dịch.

- Bỏ phiếu:

+ Đại cử tri bỏ phiếu: 10 đại cử tri nhưng chỉ có 5 người tham gia bỏ phiếu, 3 phiếu thuận, 2 phiếu chống về mức lương đề nghị của mảng dịch => tỉ lệ phiếu thuận: 3/2 (60%). Vì tỉ lệ phiếu thuận là 60% chấp nhận lương dịch 3.000 ngọc/chương, vượt quá mức trần đã áp ban đầu là 600 ngọc/chương nên chuyển bỏ phiếu lương dịch cho các admin.

+ Admin bỏ phiếu:
 • Trường hợp 1: Cả 3 admin đều bỏ phiếu chống => lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương.
 • Trường hợp 2: 1 người bỏ phiếu thuận, 2 người bỏ phiếu chống. MC sẽ đề nghị đại cử tri mảng đăng đàn có thay đổi mức lương đã đề xuất không, nếu không, lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương, nếu thay đổi mức đề xuất, việc bỏ phiếu của các admin tính lại từ đầu. Nếu tỉ lệ bỏ phiếu của các admin vẫn là 1 thuận, 2 chống => lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương.
 • Trường hợp 3: 2 phiếu thuận, 1 bỏ phiếu chống => tỉ lệ phiếu thuận: 2/3 (66%), lương dịch sẽ là 3.000 ngọc/chương.
 • Trường hợp 4: Glomed đề nghị lương dịch 3.000 ngọc/chương, Vong Mạng đề nghị lương dịch 2.000 ngọc/chương, Thất đề nghị lương dịch 600 ngọc/chương. Khi đó, techmin @Tiểu Tạ sẽ bỏ phiếu chọn 1 trong 3 phương án nêu trên và lương dịch áp dụng sẽ phụ thuộc vào techmin @Tiểu Tạ.
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
QUY TẮC THẢO LUẬN, TRANH LUẬN, BỎ PHIẾU

1/ Không chỉ trích cá nhân.
2/ Phát biểu, bỏ phiếu khi được MC đề nghị.
3/ Quá thời gian MC ấn định mà không phát biểu, bỏ phiếu thì xem như không tranh luận, bỏ phiếu trắng. Nếu cần thêm thời gian suy nghĩ để phát biểu, bỏ phiếu, xin thông báo ngay để mọi người biết.
4/ Mỗi vấn đề, mỗi đại cử tri, admin chỉ tranh luận 2 lần, nếu vẫn không đồng ý quan điểm đối phương, xin hãy thể hiện bằng phiếu.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Ý kiến cá nhân:

LƯƠNG = LƯƠNG DỊCH + LƯƠNG CỨNG
+ Một chương dịch cơ bản: 700 Ngọc. (Bao gồm 500 Ngọc cơ bản + 200 Ngọc biên)
 • Nguyên tắc của Dịch là chương dịch phải trọn vẹn để đăng trên Reader. Dịch giả không hoàn thành chương trọn vẹn mà cần người biên, thì tất nhiên cần phải chia sẻ cho người giúp mình hoàn thành 01 chương dịch.
+ Lương cứng dựa theo phân bậc Dịch giả
 • Thái Tuế (20 chương trở lên) - Không có lương cứng
 • Trường Sinh (70 chương trở lên) + 1.000n/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó
 • Thiên Phủ (300 chương trở lên) + 2.000n/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó
 • Tử Vi (500 chương trở lên) + 3.000n/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó
 • Chung Cực BN Thiên Tôn (1.000 chương trở lên) + 5.000n/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó
 • Chỉ thêm 1 cấp duy nhất nữa (Truyền Thuyết chẳng hạn) là dịch 5.000 chương trở lên, và + 10.000n/tháng nếu có tối thiểu 5 chương tháng đó
Ý KIẾN VỀ THƯỞNG
1/ Thưởng truyện dịch đuổi: 5.000 Ngọc cho tháng đó.

 • Dịch đuổi, được định nghĩa là khoảng cách giữa tốc độ ra chương dịch với chương đăng của tác giả là 07 ngày.
Ví dụ:
Với tác giả ra trung bình 1 ngày 02 chương, nhóm Dịch được xem là dịch đuổi nếu chương dịch chậm nhất cách chương đăng của tác giả 14 chương.

Với tác giả ra trung bình 1 ngày 01 chương, nhóm Dịch được xem là dịch đuổi nếu chương dịch chậm nhất cách chương đăng của tác giả 07 chương.
2/ Thưởng tháng
Áp dụng tương tự như trước:
Đối với Truyện:
+ 3 đầu truyện có thành tích dịch tốt nhất sẽ có banner quảng cáo link toàn BNS - và sẽ thu hồi vào kỳ xếp hạng tháng sau.

+ 3 đầu truyện dịch có thành tích dịch tốt nhất tháng (top1, top2, top3), khi phát lương sẽ được X3 ngọc.

+ Top 4 đến top 10: X2 ngọc

+ 3 truyện có thành tích dịch tốt nhất tháng, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Truyện Dịch Tháng - và sẽ thu hồi lại vào kỳ tổng kết tháng sau.

Đối với Dịch giả:
+ 3 dịch giả có thành tích dịch tốt nhất được mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Dịch Giả Tháng - và sẽ thu hồi lại vào kỳ tổng kết tháng sau.

+ Dịch giả có thành tích dịch tốt nhất tháng sẽ nhận được 1 con thánh thú có thời hạn 4 tháng.

3/ Thưởng năm
- 03 đầu truyện có số chương dịch nhiều nhất, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Truyện Dịch Năm 2019 (!)

Đệ Nhất Truyện Dịch Năm sẽ có Banner treo 01 tháng vào kì đầu tháng 1 của năm kế tiếp.

- 03 dịch giả có thành tích dịch tốt nhất được mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Dịch Giả của năm.

- Thưởng Ngọc lì xì cuối năm.

4/ Thưởng thành tích:
4.1 Thưởng truyện dịch mới
Do đã được mod dịch thông qua. Hỗ trợ 2.000 Ngọc nóng từ Box dịch + Treo banner quảng cáo 02 tuần nhằm quảng bá truyện mới.

4.2 Hoàn thành truyện dịch
Thưởng nóng tùy vào độ dài của chương truyện.

Treo banner 01 tháng quảng bá truyện.

Tặng 01 Thánh thú cho nhóm trưởng chịu trách nhiệm chính trong nhóm dịch phân chia.
[Lương:
- Lương cơ bản: 100 ngọc/chương
- Truyện ngôn tình, khoa huyễn, đô thị: +20 ngọc/chương
- Cập nhật theo chương mới nhất: +80 ngọc/chương
- Theo cấp độ converter:
+ Nhập Môn: +10 ngọc/chương.
+ Tinh Tiến: +25 ngọc/chương.
+ Tiểu Thành: +40 ngọc/chương.
+ Quán Thông: +55 ngọc/chương.
+ Đại Thành: +70 ngọc/chương.
+ Đỉnh Phong: +85 ngọc/chương.
+ Viên Mãn: +100 ngọc/chương.
+ Hoàn Mỹ: +115 ngọc/chương.
+ Siêu Việt: +130 ngọc/chương.
+ Thiên Tôn: +150 ngọc/chương.

Thưởng:
1. Thưởng hàng tháng:

Áp dụng như cũ:
- 5 converter có thành tích tốt nhất sẽ được chọn truyện lên banner quảng cáo link toàn diễn đàn!
- Convert có thành tích tốt nhất sẽ được tit " convet xuất sắc nhất tháng ..." đổ bóng.
- 3 Convert xuất xắc nhất sẽ được tặng điểm tu vi theo thứ tự 15, 10, 5
- Converter xếp hạng nhất được nhận 1 con thánh thú
(điểm quy đổi sang ngọc với tỷ giá 400n/1 điểm tu vi).

2. Thưởng Tết:
Thưởng tết Dương và tết Âm lịch: 50% lương cv của conveter trong tháng cuối năm.

3. Thưởng thành tích:
Lên cấp converter:
C1. Chuyển Ngữ Nhập Môn (70 chương) : 3 điểm
C2. Chuyển Ngữ Tinh Tiến (250 chương) : 8 điểm
C3. Chuyển Ngữ Tiểu Thành (500 chương) : 17 điểm
C4. Chuyển Ngữ Quán Thông (1000 chương) : 19 điểm
C5. Chuyển Ngữ Đại Thành (2000 chương) : 23 điểm
C5. Chuyển Ngữ Đỉnh Phong (4000 chương) : 40 điểm
C6. Chuyển Ngữ Viên Mãn (7000 chương) : 58 điểm
C7. Chuyển Ngữ Hoàn Mỹ (12000 chương) : 67 điểm
C8. Chuyển Ngữ Siêu Việt (200000 chương) : 100 điểm
C9. Chuyển Ngữ Thiên Tôn (30000 chương): 150 điểm
(điểm quy đổi sang ngọc với tỷ giá 400n/1 điểm tu vi)
Truyện mới:
Áp dụng cho tác phẩm chưa có trên BNS. Khi truyện đăng được 70 chương sẽ được thưởng 2000 ngọc.
Truyện đã hoàn thành:
Áp dụng cho đầu truyện từ 500 chương trở lên, hoặc tổng số chương của các truyện hoàn thành lớn hơn 500 chương:
- Thưởng cố định: 10k ngọc + Banner quảng cáo (hình ảnh) tại BNS trong 1 tuần + 1 Thánh Thú.
- Thưởng theo định mức số chương:
+ Trên 500 chương: 10 điểm
+ Trên 1000 chương: 15 điểm
+ Trên 1500 chương:20 điểm
+ trên 2000 chương: 25 điểm
+ Trên 2500 chương: 30 điểm
+ Trên 3000 chương: 35 điểm
+ Trên 3500 chương: 40 điểm
+ Trên 4000 chương: 45 điểm
(điểm quy đổi sang ngọc với tỷ giá 400n/1 điểm)
Lưu ý:
+ Truyện do nhiều người cùng convert thì một người đại diện nhận thưởng và tự phân chia ngọc cho người còn lại.
+ Thánh Thú có thể quy đổi ra ngọc nếu converter có nhu cầu./SPOILER]đệ gửi h này @kethattinhthu7
1/ Lương:

- Sưu tầm tay: 30 ngọc/ chương (giữ nguyên mốc cũ)

- Sưu tầm auto: 5 ngọc/ chương (giữ nguyên mốc cũ)

- Đả tự: 200 ngọc/chương (lương cứng)

2/ Ý kiến về thưởng:

Hệ thống cấp bậc gồm có 9 bậc như sau:
- Cấp 1: Hoàng Ngọc Tầm Thư Học Đồ : 1000 chương sưu tầm tay or 50 chương đả tự or 25k sưu tầm auto.

- Cấp 2: Hoàng Ngọc Tầm Thư Hóa Thần : 4000 chương sưu tầm tay or 200 chương đả tự or 100k sưu tầm auto.

- Cấp 3: Hoàng Ngọc Tầm Thư Đại Thừa: 6000 chương sưu tầm tay or 300 chương đả tự or 150k chương sưu tầm tay.

- Cấp 4: Hoàng Ngọc Tầm Thư Tử Vi : 9000 chương sưu tầm tay or 450 chương đả tự or 225k chương sưu tầm auto.

- Cấp 5: Hoàng Ngọc Tầm Thư Chân Thần :12.000 chương sưu tầm tay or 600 chương đả tự or 300k chương sưu tầm auto: + 1 vật phẩm Phường Thị giá không quá 5k ngọc.

- Cấp 6: Hoàng Ngọc Tầm Thư Vô Cực :16.000 chương sưu tầm tay or 800 chương đả tự or 400k chương sưu tầm auto: + 1 vật phẩm Phường Thị giá không quá 10k ngọc.

- Cấp 7: Hoàng Ngọc Tầm Thư Truyền Thuyết : 20.000 chương sưu tầm tay or 1000 chương đả tự or 500k sưu tầm auto: + vật phẩm Phường Thị giá không quá 20k ngọc

- Cấp 8: Hoàng Ngọc Tầm Thư Bỉ Ngạn : 30.000 chương sưu tầm tay or 1500 chương đả tự or 750k chương sưu tầm auto: + 1 vật phẩm Phường Thị không quá giá 30k ngọc

- Cấp 9: Chung Cực Tầm Thư Thiên Tôn: 50.000 chương sưu tầm tay or 2500 chương đả tự or 1.250.000 chương sưu tầm auto: + 1 Thánh Thú
- Thưởng:
* Đối với các chương sưu tầm tay.
 • Theo từng cấp độ sưu tầm gia:
  • Học Đồ 3 ngọc/chương;
  • Hóa Thần 7 ngọc/chương;
  • Đại Thừa 9 ngọc/chương;
  • Tử Vi 12 ngọc/chương;
  • Chân Thần 15 ngọc/chương;
  • Vô Cực 19 ngọc/chương;
  • Truyền Thuyết 21 ngọc/chương;
  • Bỉ Ngạn 24 ngọc/chương;
  • Thiên Tôn 30 ngọc/chương.
 • Theo thể loại truyện: Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình 5 ngọc/chương.
* Đối với đả tự:
 • Học đồ 10 ngọc/chương;
 • Hóa thần 25 ngọc/chương;
 • Đại thừa 40 ngọc/chương;
 • Tử vi 55 ngọc/chương;
 • Chân thần 70 ngọc/chương;
 • Vô cực 85 ngọc/chương;
 • Truyền thuyết 100 ngọc/chương;
 • Bỉ Ngạn 115 ngọc;
 • Thiên Tôn 130 ngọc/chương.
* Đối với sưu tầm auto:

Sưu auto full các đầu truyện + đủ mốc 5k chương thưởng thêm 1k ngọc.

* Thưởng tháng:
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam sưu tầm gia tháng
 • 1 Thánh thú cho đệ nhất sưu tầm gia tháng.
 • Các tít, vật phẩm dành riêng cho các Super Hero.
 • Trong 3 ngày cuối tháng do mod thông báo, sưu tầm tay vượt mốc 300 chương trong 3 ngày thì ngoài lương bonus thêm 10n/chương.
* Thưởng năm + event
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam sưu tầm năm (luân chuyển hằng năm).
 • 1 Thánh thú thời hạn 4 tháng cho đệ nhất sưu tầm năm (luân chuyển hằng năm).
 • Thưởng ngọc lì xì cuối năm.
 • Cần có một mốc thưởng event riêng (cái này hiện giờ muội chưa nghĩ ra tổ chức event gì nhưng trong tương lai sẽ có, giành chỗ trước thôi ^^), cái này đề nghị admin định mức giới hạn.
 • Cuối năm tổng kết, tổng số chương đả tự của các truyện hoàn thành trên 500 chương thì có mức thưởng thêm như sau:
  • Trên 500 chương: 15 ngọc/chương
  • Trên 600 chương: 20 ngọc/chương
  • Trên 700 chương: 25 ngọc/chương
  • ...
Qua quá trình xem xét, thảo luận và cũng hiểu nổi lo lắng của BQT về vấn đề lạm phát. Trên cơ bản, box ebook đồng thuận với mức lương thưởng mà các admin đã gợi ý. Từ đó đưa ra các bậc, quy định cụ thể về lương, thưởng như sau:

1. Lương:
1.1 Lương cơ bản:

Mức lương: 5 ngọc/ chương.
Ebook được tính lương là ebook đáp ứng đầy đủ các quy định cơ bản của ebook chuẩn:
- Ghi đầy đủ các thông tin, nội dung
- Ảnh bìa có logo của BNS (bất kể là ebook lấy nội dung từ nguồn nào)
- Có mục lục đầy đủ từng chương và mục lục kép nếu ebook trên 500 chương.
- Ở phần giới thiệu có câu " ebook được thực hiện bởi diễn đàn Bạch Ngọc sách" hoặc tương tự.
1.2 Lương trường hợp ebook cùng nội dung như khác định dạng.
Ebook có nhiều loại định dạng, mỗi loại lại sử dụng một công cụ riêng (word, mobipocket creator, Sigil, calibre, ...) với cách làm khác nhau. Khuyến khích các thành viên phát triển nhiều loại định dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người đọc: PDF, PRC, EPUB, ...
Các ebook với định dạng khác nhau nhưng có cùng nội dung truyện và số chương truyện dù cho cách trình bày khác nhau (có thể phong phú hơn đẹp hơn), thì các ebook sau chỉ được tính lương 50% ngọc của ebook xuất hiện đầu tiên, nhưng tối đa không quá 5000 ngọc.
Ví dụ:
Ebook truyện Hoàng Đình với 3 bản ebook: PDF, PRC, EBUB. Mỗi ebook 380 chương và đều đạt chuẩn cả 3.
Vậy số ngọc tính là:
Lương bản đầu tiên: 380 x 5 = 1900 ngọc.
Lương các bản ebook còn lại : 850 x 2 = 1900 ngọc.
Tổng: 3800 ngọc cho 3 bản ebook 480 chương.
Lưu ý: trường hợp làm thêm bản ebook với định dạng khác bản ebook đã có trước đó ( ví dụ như thấy truyện Hoàng Đình @Sakura_kudo chỉ làm ebook PRC, bạn muốn làm thêm ebook dạng PDF cho truyện đó và đầu tư đẹp hơn, có thể in thành sách lun :41:), thì lương vẫn tính theo quy định trên tức 50% ngọc của ebook đã có trước đó, nhưng tối đa không quá 5000 ngọc. :hutthuoc:

2. Thưởng:
2.1 Mức thưởng Ebook BNS:

Chỉ áp dụng với các ebook lấy nội dung từ mem BNS đóng góp trừ sưu tầm (truyện dịch, truyện convert, truyện sáng tác, truyện tranh, các bài thảo luận hay ... )
 • Dưới 100 chương: 300 ngọc.
 • Từ 100 chương đến dưới 500 chương: 500 ngọc.
 • Từ 500 chương đến dưới 1000 chương: 800 ngọc.
 • Trên 1000 chương: 1000 ngọc.
2.2 Bậc và thưởng tăng bậc:
Box Ebook cũng xây dựng một hệ thống bậc, tuy nhiên sẽ không tính vào từng quyển ebook do sẽ khó khăn trong tính toán.
Chủ yếu, thưởng bằng điểm tu vi với thứ tự các bậc sau đây. Mỗi lần tăng bậc sẽ được tặng số điểm tu vi và phần quà kèm title tương ứng.
Bậc 1 - 5 điểm: 5 quyển ebook hoặc tổng 2000 chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Học Đồ
Bậc 2 - 15 điểm: 15 quyển hoặc tổng 5000 chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Công tượng
Bậc 3 - 25 điểm: 25 quyển hoặc tổng 10 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Danh tượng
Bậc 4 - 35 điểm: 35 quyển hoặc tổng 15 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Đại sư
Bậc 5 - 55 điểm: 55 quyển hoăc tổng 25 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Tông sư + 01 vật phẩm Phường Thị trị giá không quá 5k
Bậc 6 - 75 điểm: 75 quyển hoặc tổng 35 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Hoàng Sư + 01 vật phẩm phường thị trị giá không quá 10k
Bậc 7 - 100 điểm: 100 quyển hoặc tổng 50 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Huyền Sư + 01 vật phẩm phường thị trị giá không quá 20k
Bậc 8 - 150 điểm: 150 quyển hoặc 75 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Địa Sư + 01 vật phẩm Phường thị trị giá không quá 30k
Bậc 9 - 200 điểm: 200 quyển hoặc 100 ngàn chương - Thanh Ngọc Tạo Thư Thiên Sư + 01 Thánh thú

Màu nick và icon: Màu xanh #00B2EC và icon ebook màu cam đối với các thành viên có bậc từ học đồ trở lên. Nếu trong 1 năm không có bất kỳ ebook nào, sẽ bị rút bỏ và bậc tính lại từ đầu.

2.3 Thưởng tháng:
- 03 ebooker có số lượng ebook cao nhất được mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Ebooker của tháng. Nhận thưởng số điểm tu vi tương ứng là: 15, 10, 5 điểm.
- Tặng thánh thú: Đối với ebooker có số lượng ebook nhiều nhất tháng, với điều kiện thành viên này phải có từ 3 ebook trở lên trong tháng đó.

2.4 Thưởng cuối năm:
- 03 ebooker có số lượng ebook cao nhất được mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Ebooker của năm. Nhận thưởng số điểm tu vi tương ứng là: 20, 15, 10 điểm. Người được nhất được tặng kèm 1 thánh thú.
- Thưởng Ngọc lì xì cuối năm.

2.5 Thưởng đột xuất:
Trong trường hợp có quyển ebook nào đó được thực hiện quá mức công phu hoặc trình bày quá đẹp (đặc biệt là các ebook PDF), Mod Ebook được đề xuất thưởng thêm để khuyến khích, nhưng không quá 5k ngọc.

3. Ưu đãi:
Logo Ebook: Những thành viên có từ 1000 chương ebook/năm hoặc có từ 3 ebook truyện/năm trong Khu vực Ebook truyện Bạch Ngọc Sách được tặng logo ebook thời hạn 1 năm.

Nhận xét chung:

Vấn đề hiện tại của box ebook là thiếu người.:112: Người có thể làm ebook nhiều lắm, nhưng đa số đều không có hứng thú gắn bó lâu dài với BNS :009:. Họ có thể làm vài quyển, sau đó chán lại bỏ, hoặc không thèm ngó tới việc báo lương này nọ. :107:
Hiện nay dung lượng ebook do chính ebooker gánh. Có bạn làm xong ebook gửi mail nhờ up do không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Muốn làm ebook lâu dài thì cần phải đầu tư một tài khoản up dữ liệu để giải quyết vấn đề dung lượng và bảo mật thông tin cá nhân. :086: Có khá nhiều khó khăn khiến ebooker không gắn bó lâu dài với BNS.

Box Ebook xây dựng hệ thống các bậc, thưởng, ưu đãi mục đích chính là mong người làm ebook có thể gắn bó lâu dài với BNS, cùng tạo ra những quyển ebook gắn nhãn hiệu BNS.
Một vài điểm trong trong bảng đề nghị có thể khá khắt khe, không được hấp dẫn lắm, mong được sự đóng góp của các đại cử tri khác để box ebook có thể thu hút thêm nhiều nhân lực. :thank::thank::thank:
 
Last edited:

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Để đại hội diễn ra đúng kế hoạch chương trình và đạt chất lượng, đề nghị các đại cử tri @hoangtruc @CT4M @Hồng Miên @Sakura_kudo đăng dự thảo đề xuất quyền lợi của mảng ở topic này để mọi người nghiên cứu trước nhằm có thời gian chuẩn bị phản biện.

Cc: @Glomed @Vong Mạng @Tiểu Tạ @fox9
Ban ngày em không onl máy tính nhiều được và cũng có ý định điều chỉnh vài chổ, nên chiều tối nay sẽ đăng dự thảo :xinloi:
 
Status
Not open for further replies.

Top