Chú Ý Đại hội Võ Lâm - Đêm thứ 1: 20h ngày 22/02/2019

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.009,17
Tu vi
0,00
ĐẠI HỘI VÕ LÂM
Đêm thứ 1 (20h 22/02/2019): Thanh Thiên Phủ, Sáng Tác

Topic này sẽ là nơi diễn ra đêm thứ nhất của "Đại hội Võ Lâm - Lần 1: Quyết định quyền lợi", sẽ được mở vào lúc 20h tối nay, mọi thắc mắc, xin hỏi tại đây: https://bachngocsach.com/forum/threads/18912/

1. Giới thiệu:
2. Cách thức thực hiện đại hội:

- Quyết định quyền lợi (lương, thưởng, ưu đãi) của từng mảng theo thứ tự ban tổ chức đã sắp xếp.

- Kết quả quyền lợi dựa trên tỉ lệ phiếu của các đại cử tri tham gia bỏ phiếu và của các admin.

- Thảo luận, quyết định quyền lợi từng mảng được tiến hành theo các bước sau:
 • Bước 1: Thảo luận.
  • Đại cử tri của mảng đăng đàn nêu đề xuất lương, thưởng, ưu đãi của mảng mình.
  • Các đại cử tri khác nêu ý kiến của mình về đề xuất của mảng đang thảo luận.
  • Từng admin nêu ý kiến của mình về đề xuất của mảng đang thảo luận.
  • Đại cử tri của mảng đăng đàn phản hồi lại ý kiến của các đại cử tri khác và các admin.
 • Bước 2: Bỏ phiếu quyết định lương, thưởng, ưu đãi.
  • Quyết định lương:
   • Các đại cử tri bỏ phiếu (thuận/chống/trắng) về mức đề xuất của đại cử tri mảng đang thảo luận.
   • Nếu tỉ lệ phiếu thuận trên 50%, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo đề xuất của đại cử tri mảng đang thảo luận nếu mức lương đó không vượt quá mức lương trần đã áp.
   • Nếu tỉ lệ phiếu thuận từ 50% trở xuống, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo gợi ý của các admin.
   • Các trường hợp admin bỏ phiếu: mức lương các đại cử tri thông qua vượt quá mức trần đã áp. Nếu kết quả phiếu thuận là 0/3 admin, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo mức trần đã áp. Nếu kết quả phiếu thuận là 1/3, MC yêu cầu đại cử tri mảng đăng đàn có thay đổi mức đề xuất mới hay không, nếu vẫn giữ nguyên ý kiến thì lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo mức trần đã áp, nếu thay đổi đề xuất thì quay lại bỏ phiếu như ban đầu (chỉ cho phép thay đổi đề xuất 1 lần). Nếu kết quả phiếu thuận là 2/3 hoặc 3/3, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo đề xuất của đại cử tri mảng đang đăng đàn. Nếu mỗi admin lại có ý kiến khác nhau, techmin @Tiểu Tạ sẽ bỏ phiếu chọn 1 trong các ý kiến của các admin, và khi đó, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo phiếu của techmin @Tiểu Tạ.
 • Quyết định thưởng, ưu đãi: thực hiện tương tự như quyết định lương.
- Đại cử tri dịch đề xuất: lương 3.000 ngọc/chương - vượt quá mức trần đã áp là 600 ngọc/chương.

- Thảo luận:
+ Đại cử tri convert: đồng ý hoàn toàn.
+ Đại cử tri sưu tầm: không đồng ý vì mức lương như vậy quá cao.
+ Đại cử tri ebook: dịch đã theo ý thích thì mảng dịch không cần nhận lương làm gì.
+ Đại cử tri Tụ Nghĩa Đường: đề nghị mảng dịch tăng lương lên 1 triệu ngọc/chương.
+ ...

- Các admin cho ý kiến:
+ Glomed: mức lương 3.000 ngọc/chương cho mảng dịch là quá cao, vì..., ta đề nghị lương dịch 1.000 ngọc/chương.
+ Vong Mạng: đồng ý hoàn toàn với mức lương theo đề nghị của đại cử tri mảng dịch, vì...
+ kethattinhthu7: không đồng ý với đề xuất của đại cử tri mảng dịch, vì..., ta đề nghị lương dịch 300 ngọc/chương.

- Đại cử tri dịch phản hồi lại ý kiến của các đại cử tri khác và với các admin.

- Các đại cử tri khác và các admin phản hồi lại ý kiến của đại cử tri dịch.

- Bỏ phiếu:

+ Đại cử tri bỏ phiếu: 10 đại cử tri nhưng chỉ có 5 người tham gia bỏ phiếu, 3 phiếu thuận, 2 phiếu chống về mức lương đề nghị của mảng dịch => tỉ lệ phiếu thuận: 3/2 (60%). Vì tỉ lệ phiếu thuận là 60% chấp nhận lương dịch 3.000 ngọc/chương, vượt quá mức trần đã áp ban đầu là 600 ngọc/chương nên chuyển bỏ phiếu lương dịch cho các admin.

+ Admin bỏ phiếu:
 • Trường hợp 1: Cả 3 admin đều bỏ phiếu chống => lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương.
 • Trường hợp 2: 1 người bỏ phiếu thuận, 2 người bỏ phiếu chống. MC sẽ đề nghị đại cử tri mảng đăng đàn có thay đổi mức lương đã đề xuất không, nếu không, lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương, nếu thay đổi mức đề xuất, việc bỏ phiếu của các admin tính lại từ đầu. Nếu tỉ lệ bỏ phiếu của các admin vẫn là 1 thuận, 2 chống => lương dịch sẽ là 600 ngọc/chương.
 • Trường hợp 3: 2 phiếu thuận, 1 bỏ phiếu chống => tỉ lệ phiếu thuận: 2/3 (66%), lương dịch sẽ là 3.000 ngọc/chương.
 • Trường hợp 4: Glomed đề nghị lương dịch 3.000 ngọc/chương, Vong Mạng đề nghị lương dịch 2.000 ngọc/chương, Thất đề nghị lương dịch 600 ngọc/chương. Khi đó, techmin @Tiểu Tạ sẽ bỏ phiếu chọn 1 trong 3 phương án nêu trên và lương dịch áp dụng sẽ phụ thuộc vào techmin @Tiểu Tạ.
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.009,17
Tu vi
0,00
QUY TẮC THẢO LUẬN, TRANH LUẬN, BỎ PHIẾU
1/ Không chỉ trích cá nhân.
2/ Phát biểu, bỏ phiếu khi được MC đề nghị.
3/ Quá thời gian MC ấn định mà không phát biểu, bỏ phiếu thì xem như không tranh luận, bỏ phiếu trắng. Nếu cần thêm thời gian suy nghĩ để phát biểu, bỏ phiếu, xin thông báo ngay để mọi người biết.
4/ Mỗi vấn đề, mỗi đại cử tri, admin chỉ tranh luận 2 lần, nếu vẫn không đồng ý quan điểm đối phương, xin hãy thể hiện bằng phiếu.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.009,17
Tu vi
0,00
ĐẠI HỘI VÕ LÂM - NGHÌN NĂM ĐẠI SỰ

Bạch Ngọc giới, chốn võ lâm
Nghìn năm Đại hội xứng tầm đỉnh cao
Nghe tin giới diện xôn xao
Tông Môn các lộ thì thào nhỏ to
Đại hội thực chất lý do?
Quyết Quyền định Lợi, chăm lo nhu cầu
Đại hội tổ chức lần đầu
Thất huynh chuẩn bị, đêm thâu chẳng màn
Giới diện nhân số muôn vàn
Tham gia Đại hội, đăng đàn Thập Nhân
Những tay danh tiếng phong vân
Anh hào, Mỹ nữ, Thập nhân kiêu hùng
Hoàng Trúc Danh nữ một vùng
Cử tri mảng dịch, tận cùng kiêu sa
Đội ngũ Con-Vẹt thiết tha
Cử Sê-Tê-Bốn ca ca xuất đầu
Sưu tầm giả cũng quá ngầu
Cử nàng Hoa nữ thần sầu Hồng Miên
E-book đội ngũ thông thiên
Ku-do kiệt xuất đã điền đại danh
Đồ Hoạ pháp tắc chuyên ngành
Shinn là đại diện, điềm lành của Team
Dong Binh nhất lộ chẳng mềm
Dong Binh Công Hội cũng kiêm một người
Tụ Nghĩa Đường, chốn vui tươi
Quỷ Lệ công tử, tươi cười tham gia
Phàm Tông danh tiếng vang xa
Duy Trúc Tông chủ xứng là cao nhân
Thảo Luận cũng góp một chân
Mod Triều uy vũ, như Thần giáng lâm
Thanh Thiên Phủ, chốn công tâm
Arch-Nguyễn Thẩm phán, đủ tầm chấn thiên
Thập Nhân hội đủ mãn viên
Khi vào Đại hội sẽ liền luận tranh
Thiên tượng đã báo điềm lành
Đại hội lần nhất, ắt thành Đại công...

-Tây Độc-
 
Status
Not open for further replies.

Top