Thông Báo Thay đổi nhân sự nhóm Bổ đầu thuộc Thanh Thiên Phủ (1

Status
Not open for further replies.

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
751,281
Tu vi
3,090
Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thông báo:

1. Xét thấy một số thành viên thuộc nhóm Bổ đầu thời gian qua bận việc riêng, chưa làm tròn chức trách, thiếu tương tác với các thành viên khác trong đội. Nay tuyên bố bãi miễn chức vụ Bổ đầu Thanh Thiên Phủ đối với các thành viên sau:

@argetlam7420
@Haihoatac
@JMia
@luv
@Tiểu Hắc

2. Thông báo bổ nhiệm thành viên mới @Mink vào nhóm Bổ đầu.

3. Các thành viên nhóm Bổ đầu hiện tại gồm có:

@LOLOTICA
@quyle019
@Mộ Dung Tuyết
@Mink

4. Các thay đổi trên có hiệu lực ngay khi Thông báo này được đưa ra.

Thay mặt TTP,
thẩm phán đương nhiệm đã ký.
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
751,281
Tu vi
3,090
Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thông báo:

1. Bổ sung các thành viên sau đây vào nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ:
- @Ô Ma Bát Đế
- @Tây Độc
- @SakuraKi

2. Danh sách các thành viên nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ hiện có:
- @Ô Ma Bát Đế
- @Tây Độc
- @SakuraKi
- @Mink
- @quyle019
- @Mộ Dung Tuyết
- @LOLOTICA

3. Nhân sự nhóm Bổ đầu TTP hiện đã đủ biên chế. Cảm ơn các thành viên của diễn đàn đã nhiệt tình hưởng ứng đợt đăng tuyển nhân sự vừa rồi! Tùy vào tình hình hoạt động cụ thể, số lượng và các thành viên của nhóm còn có thể thay đổi trong tương lai. Rất mong sẽ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên trên diễn đàn.

03/2019
Thanh Thiên Phủ​
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
751,281
Tu vi
3,090
Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thông báo:

Do đã chuyển công tác sang làm mod mảng Dịch, thành viên @Mink của nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ đã xin rút ra khỏi nhóm và được duyệt. Các thành viên hiện tại của nhóm Bổ đầu gồm có :

- @Ô Ma Bát Đế
- @Tây Độc
- @SakuraKi
- @quyle019
- @Mộ Dung Tuyết
- @LOLOTICA


05/2019
Thanh Thiên Phủ​
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
751,281
Tu vi
3,090
Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thông báo:

1. Bổ sung thành viên sau đây vào nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ:
- @NgocKhanh

2. Danh sách các thành viên nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ hiện có:
- @Ô Ma Bát Đế
- @Tây Độc
- @SakuraKi
- @NgocKhanh
- @quyle019
- @Mộ Dung Tuyết
- @LOLOTICA

3. Nhân sự nhóm Bổ đầu TTP hiện đã đủ biên chế. Cảm ơn các thành viên của diễn đàn đã nhiệt tình hưởng ứng đợt đăng tuyển nhân sự vừa rồi! Tùy vào tình hình hoạt động cụ thể, số lượng và các thành viên của nhóm còn có thể thay đổi trong tương lai. Rất mong sẽ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên trên diễn đàn.

06/2019
Thanh Thiên Phủ​
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
751,281
Tu vi
3,090
Status
Not open for further replies.

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top