Dựng đài làm sẵn...

Status
Not open for further replies.

quyle019

Chân Tiên Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
377,93
Tu vi
1.885,00
  • Các trường hợp admin bỏ phiếu: mức lương các đại cử tri thông qua vượt quá mức trần đã áp. Nếu phiếu thuận là 2/3, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo đề xuất của đại cử tri mảng đang đăng đàn. Nếu phiếu thuận là 1/3, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo mức trần đã áp. Nếu mỗi admin lại có ý kiến khác nhau, techmin @Tiểu Tạ sẽ bỏ phiếu chọn 1 trong các ý kiến của các admin, và khi đó, lương của mảng đang đăng đàn sẽ chốt theo phiếu của techmin @Tiểu Tạ
em đề xuất nếu như mục đỏ xảy ra, ĐCT được quyền đề xuất 1 phương án dự phòng, sát hơn với mức trần . Lúc đó 3 admin và 1 text min sẽ chọn 2 phương án:
1 phương án dự phòng
2 mức trần
=> 3/4 chọn dự phòng thì ok
Dưới 3/4 chọn dự phòng thì mới mức trần
@kethattinhthu7 ka xem ạ
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Status
Not open for further replies.

Top