Luận truyện: Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu - Tiên hiệp (Top 10 Tung Hoành tháng trước; Top 10 View last month)

Đ
Đông
Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum bình luận:
Dạo này vào mùa khó ở nên dịch giả cũng khó ở theo, hay dỗi vu vơ, cần được khích lệ tinh thần nhiều vô. Đề nghị các đồng chí tích cực cmt câu view kéo like để thỏa mãn thói sống ảo của dịch giả để được đọc truyện nhanh hơn!!!
Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum bình luận:
Dạo này vào mùa khó ở nên dịch giả cũng khó ở theo, hay dỗi vu vơ, cần được khích lệ tinh thần nhiều vô. Đề nghị các đồng chí tích cực cmt câu view kéo like để thỏa mãn thói sống ảo của dịch giả để được đọc truyện nhanh hơn!!!
Vui lên.. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaăaaaaaaaaaa
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu - Tiên hiệp (Top 10 Tung Hoành tháng trước; Top 10 View last month)