[Ebook] Thảo luận lương, thưởng, ưu đãi, treo banner

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,07
Tu vi
0,00
@anhtuanngoc @Sakura_kudo @nhu

Ban Quản Trị:
 • Admin: Nick thành viên (#DC143C).
 • Super Mod: Nick thành viên (#CC0000).
 • Mod: Nick thành viên (#009900).
Có nhiều đóng góp:
 • Mạnh Thường Quân: Nick thành viên (#7b319b).
 • Thần Long: Nick thành viên (#15A577)
Các nhóm chính:
 • Dịch giả: Nick thành viên (#0000ff).
 • Converter: Nick thành viên (#9900ff).
 • Sưu tầm: Nick thành viên (#E4993F).
 • Sáng tác gia: Nick thành viên (#99CC32).
 • Thiết kế viên: Nick thành viên (#F08080).
 • Ebooker: Nick thành viên (#ffa500).
Bạch Ngọc Liên Minh:
 • Phàm Nhân tông: Nick thành viên (#003300).
 • Thanh Khâu quốc: Nick thành viên(#EE00EE)
 • Thanh Vân môn: Nick thành viên (#00b2ee).
 • Nhất Niệm phái: Nick thành viên (#000080).
 • Tứ Tuyệt viện: Nick thành viên (#b3b300).
 • Hắc Phong Giáo: Nick thành viên (#000000).
 • Vạn Hoa cốc: Nick thành viên (#ff1493).
 • Võng Du Quân Đoàn: Nick thành viên(#B35900).
 • Độc Cô Thôn: Nick thành viên (#AF7A00).
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ta set màu thử cho mọi người tự chọn:
- @anhtuanngoc: #FF4500.
- @Sakura_kudo: #191970.
- @nhu: #6495ed.

Khi nào chốt đáp án thì tag ta.
@nhu tỷ, @anhtuanngoc , chọn giữa màu nick của 2 người. Màu xanh tím đậm bị trùng với Nhất Niệm phái rồi. :((
Mụi thấy màu cam rực rỡ ở nick lão @anhtuanngoc khá hấp dẫn. Tuy nhiên nếu chọn màu này phải suy nghĩ lại title.
Còn màu nick nhu tỷ hiện tại cũng rất đẹp nữa, chỉ có điều màu này không bắt mắt, nhưng thiên về nhu hoà

 

Vũ Tích

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
2.021,37
Tu vi
210,00
@nhu tỷ, @anhtuanngoc , chọn giữa màu nick của 2 người. Màu xanh tím đậm bị trùng với Nhất Niệm phái rồi. :((
Mụi thấy màu cam rực rỡ ở nick lão @anhtuanngoc khá hấp dẫn. Tuy nhiên nếu chọn màu này phải suy nghĩ lại title.
Còn màu nick nhu tỷ hiện tại cũng rất đẹp nữa, chỉ có điều màu này không bắt mắt, nhưng thiên về nhu hoà

Cam đẹp quá, mà title hơi khó à. Màu cam hình như không có từ Hán Việt tương ứng.
 

Vũ Tích

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
2.021,37
Tu vi
210,00
màu đó tên là OrangeRed, cam đỏ. Hihi. hay mình lấy mày này đi. title thì ngắn 4 chữ, "tạo thư học đồ" thôi :54:
Hay mình lấy màu này, title thì chơi trội đi, "Bạch ngọc tạo thư học đồ" luôn, nghĩa là tạo ebook đại diện cho Bạch Ngọc Sách :5:
Mà có mảng nào dùng Bạch ngọc làm title chưa?
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hay mình lấy màu này, title thì chơi trội đi, "Bạch ngọc tạo thư học đồ" luôn, nghĩa là tạo ebook đại diện cho Bạch Ngọc Sách :5:
Mà có mảng nào dùng Bạch ngọc làm title chưa?
Sau đại hội , đổi title hàng loạt. Ngó qua các box thì chưa có ai dùng hết. :54: mà trùng cũng có sao đâu, Box lớn thì họ dùng màu kèm title đặc trưng riêng. Mình box nhỏ, xài tittle chung từ "Bạch Ngọc" cũng được mà.
Quyết định vậy đi. Màu #FF4500 (OrangeRed, cam đỏ) là màu nick box ebook.
tag: @kethattinhthu7
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,07
Tu vi
0,00
Sau đại hội , đổi title hàng loạt. Ngó qua các box thì chưa có ai dùng hết. :54: mà trùng cũng có sao đâu, Box lớn thì họ dùng màu kèm title đặc trưng riêng. Mình box nhỏ, xài tittle chung từ "Bạch Ngọc" cũng được mà.
Quyết định vậy đi. Màu #FF4500 (OrangeRed, cam đỏ) là màu nick box ebook.
tag: @kethattinhthu7
@anhtuanngoc Trước khi set màu mới cho nhóm ebook, ta cần sự đồng ý của mod Ebook về việc đổi màu nhóm.

Xin lưu ý: màu cần sự ổn định, khi đã chọn màu này, đương nhiên chấp nhận màu cam tươi sẽ là màu đặc trưng của nhóm, nếu sau khi đã update màu xong, có thành viên nào đó lại muốn thay đổi, hội đồng admin sẽ không chấp nhận.

Nên, ta cần sự xác nhận lần nữa từ mod ebook, vì dù gì, trên danh nghĩa, mod là người đại diện chính thức cho nhóm.
 

Top