[Ebook] Thảo luận lương, thưởng, ưu đãi, treo banner

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
BQT tổ chức Đại hội Võ Lâm để tất cả các thành viên của BNS có cơ hội nêu ý kiến của bản thân và cử ra đại diện cho nhóm của mình quyết định mức lương của mảng mình tham gia cũng như mức lương của các mảng khác.

Bên dưới là mức lương, thưởng, ưu đãi các admin đưa ra để các thành viên của mảng Ebook tham khảo sau đó thảo luận.

Mức trần của lương Ebook để mọi người tham gia thảo luận là 5 ngọc/chương. Mọi người có thể thảo luận thoải mái nhưng mức lương của Ebook khi quyết định rất khó sẽ cao hơn mức trên.

Gợi ý thảo luận:
- Lương ebook như vậy là thấp quá, phải tăng lên 15 ngọc/chương mới khuyến khích được mảng phát triển.
- Box Ebook cũng phải có banner như các mảng khác.
- ...

Chú ý: Việc thảo luận, tranh luận là để tìm ra và thống nhất lý lẽ bảo vệ quyền lợi của mảng mình trước khi mảng Ebook bầu ra "đại cử tri" đi bỏ phiếu mức lương tại Trung Tâm Điều Hành. Do đó, mọi tranh luận diễn ra trong nội bộ nhóm chứ không phải tranh luận với admin là ta.

Xin nhắc lại: mọi lý lẽ, tranh luận với đại cử tri các mảng khác và với các admin, hãy dành cho đại cử tri mảng Ebook tại Trung Tâm Điều Hành, mọi người có tag ta tranh luận về các quyền lợi của mảng Ebook, ta sẽ không tranh luận lại.

Tranh luận nên mang tính xây dựng, không phải gây chia rẽ, mất tình cảm lẫn nhau, nếu diễn biến tranh luận có nguy cơ gây war, BQT sẽ tạm khóa topic và buộc phải dùng quyền hạn của BQT để chấm dứt chỉ trích lẫn nhau.

I. LƯƠNG, THƯỞNG, ƯU ĐÃI CỐ ĐỊNH HÀNG THÁNG

1. Dịch

- Lương: 300 ngọc/chương.

- Thưởng:

 • Theo từng cấp độ dịch giả: Thái Tuế 30 ngọc/chương; Trường Sinh 70 ngọc/chương; Thiên Phủ 110 ngọc/chương; Tử Vi 150 ngọc/chương; Vô Cực 190 ngọc/chương; Thánh Thiên 230 ngọc/chương; Truyền Thuyết 270 ngọc/chương; Bỉ Ngạn 310 ngọc/chương; Thiên Tôn 350 ngọc/chương.
 • Theo thể loại truyện: Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình 50 ngọc/chương.
 • Theo ngôn ngữ: Truyện không phải tiếng Trung 700 ngọc/chương.
- Ưu đãi:
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam dịch giả tháng.
 • 1 Thánh thú cho đệ nhất dịch giả tháng.
2. Convert:

- Lương: 100 ngọc/chương.

- Thưởng:

 • Theo từng cấp độ converter: Nhập Môn 10 ngọc/chương; Tinh Tiến 25 ngọc/chương; Tiểu Thành 40 ngọc/chương; Quán Thông 55 ngọc/chương; Đại Thành 70 ngọc/chương; Đỉnh Phong 85 ngọc/chương; Viên Mãn 100 ngọc/chương; Hoàn Mỹ 115 ngọc; Thiên Tôn 130 ngọc/chương.
 • Theo thể loại truyện: Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình 10ngọc/chương.
 • Theo thời gian của truyện: Truyện đang viết 10 ngọc/chương.

- Ưu đãi:

 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam converter tháng.
 • 1 Thánh thú cho đệ nhất converter tháng.
3. Sáng tác:

- Lương:

 • Truyện: 500 ngọc/chương/truyện.
 • Thơ: 50 ngọc/bài.
- Thưởng: không.

4. Sưu tầm:

- Lương:

 • Sưu tầm tay: 30 ngọc/chương.
 • Sưu tầm auto: 5 ngọc/chương.
- Thưởng: Chỉ thưởng thêm đối với các chương sưu tầm tay.
 • Theo từng cấp độ sưu tầm gia: Nhập Môn 3 ngọc/chương; Hóa Thần 5 ngọc/chương; Đại Thừa 7 ngọc/chương; Tử Vi 9 ngọc/chương; Chân Thần 11 ngọc/chương; Vô Cực 13 ngọc/chương; Thánh Thiên 15 ngọc/chương; Truyền Thuyết 17 ngọc/chương; Bỉ Ngạn 19 ngọc/chương; Thiên Tôn 21 ngọc/chương.
 • Theo thể loại truyện: Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình 5 ngọc/chương.
 • Đả tự: 100 ngọc/chương.
- Ưu đãi:
 • Tít cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam sưu tầm gia tháng.
 • 1 Thánh thú cho đệ nhất sưu tầm gia tháng.
 • Các tít, vật phẩm dành riêng cho các Super Hero.
5. Ebook:

- Lương: 5 ngọc/chương.

- Thưởng:

 • 1 truyện hoặc 50 chương: 500 ngọc.
 • 2 truyện hoặc 100 chương: 1.000 ngọc.
 • 4 truyện hoặc 200 chương: 2.000 ngọc.
 • Trên 10 truyện hoặc 500 chương: 5.000 ngọc.
- Ưu đãi:
 • Tít đệ nhất Ebooker tháng.
 • Vật phẩm Ebook Team trong thời hạn 1 năm.

6. Đồ Họa:

- Lương: 1.000 ngọc.
- Thưởng: Mỗi đơn hàng hoàn thành được thưởng thêm 300 ngọc/đơn.
- Ưu đãi:

 • Tít đệ nhất Thiết Kế viên tháng.
 • Tít, vật phẩm theo cấp độ của Thiết Kế viên.
 • Vật phẩm Design Team trong thời hạn 1 năm.
7. Chém gió:

Mỗi lầu được phá (200 trang) trong box Thảo Luận, Tụ Nghĩa Đường được thưởng 5.000 ngọc gửi đến đại diện của lầu, việc phân phối ngọc do các thành viên của lầu quyết định.

8. Radio:

- Lương: 3.000 ngọc/số.
- Thưởng: không.
- Ưu đãi: Vật phẩm Radio Team trong thời hạn 6 tháng.

9. Dong Binh Công Hội:

- Lương: 1.000 ngọc/gameshow, 3.000 ngọc/event do Dong Binh Công Hội tổ chức.

- Thưởng: Được hưởng 10% ngọc từ kết quả đấu giá màu nick độc quyền, banner quảng cáo link độc quyền.

10. Bạch Ngọc Liên Minh:

- Lương: Mỗi tháng, mỗi tông môn, bang phái còn hoạt động được cấp 15.000 ngọc, việc phân phối ngọc do các tông môn quyết định.

- Ưu đãi: Miễn phí set tít các chức vụ trong tông môn, bang phái, trường hợp 03 tháng liên tiếp không online, BQT sẽ thu hồi tít, quyền hạn của thành viên có chức vụ đó.

11. Thanh Thiên Phủ:

- Lương: 1.000 ngọc/Bổ đầu Thanh Thiên Phủ.

- Thưởng: 100 ngọc/báo cáo vi phạm, trong vòng 02 tháng liên tiếp không có báo cáo nào, BQT sẽ ra thông báo miễn nhiệm.

Các mảng khác chưa có lương, sau này nếu phát sinh sẽ do các admin quyết định.

II. THƯỞNG EVENT

Mỗi event được cấp 10.000 ngọc, riêng mảng Sáng Tác và Radio không có thưởng nên được cấp 20.000 ngọc.

III. TREO BANNER QUẢNG CÁO LINK TRUYỆN HOÀN THÀNH

Vì vị trí treo banner chỉ có 1 nên ưu đãi này chỉ dành cho các mảng dịch, convert, sáng tác có truyện hoàn thành.

- Truyện dịch hoàn thành:
+ Dưới 30 chương: không treo.
+ 30 - 100 chương: 3 ngày.
+ 100 - 500 chương: 5 ngày.
+ Trên 500 chương: 7 ngày.

- Truyện convert hoàn thành:
+ Dưới 500 chương: không treo.
+ 500 - dưới 1.000 chương: 3 ngày.
+ 1.000 - dưới 1.500 chương: 5 ngày.
+ Trên 1.500 chương: 7 ngày.

- Sáng tác hoàn thành:
+ Truyện ngắn, truyện dài (dưới 15 chương), thơ
dưới 200 bài: không treo.
+ Truyện dài (15 - 30 chương), tập thơ trên 200 bài: 3 ngày.
+ Truyện dài (30 - dưới 100 chương): 5 ngày.
+ Truyện dài (trên 100 chương): 7 ngày.

Để treo banner, các dịch giả, converter, tác giả của truyện đó phải đưa ra yêu cầu treo và cung cấp cho BQT ảnh banner để treo. Ai yêu cầu trước được treo trước, ai yêu cầu sau phải chờ đến lượt.
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Màu cam, sưu tầm có trước, màu ebook có sau. Vì gần hết quỹ màu nên huynh chọn màu cam cho trùng với màu icon ebook.

M hỏi chi thế?
Muội cũng nhớ là trùng. Nên nếu thật là trùng thì định bàn với @anhtuanngoc xem có cần đổi màu hay không. Vì màu nick sẽ trùng nhau. Nếu đổi thì có thể chọn màu xanh lá đậm, màu của logo ebook. :((
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Muội cũng nhớ là trùng. Nên nếu thật là trùng thì định bàn với @anhtuanngoc xem có cần đổi màu hay không. Vì màu nick sẽ trùng nhau. Nếu đổi thì có thể chọn màu xanh lá đậm, màu của logo ebook. :((
Cái đó tùy nhóm, BQT không can thiệp, miễn sao nhìn vô không gây nhầm lẫn với các nhóm khác là được.
 

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
Muội cũng nhớ là trùng. Nên nếu thật là trùng thì định bàn với @anhtuanngoc xem có cần đổi màu hay không. Vì màu nick sẽ trùng nhau. Nếu đổi thì có thể chọn màu xanh lá đậm, màu của logo ebook. :((
Cái màu đó tính sau. Nên nhớ cái chính là vấn đề quyền lợi. Tiên tử là đại cử tri của box ebook cần phải tranh đấu quyết liệt với các "anh hùng" từ các "môn phái" khác. Trọng trách rất nặng nề đó
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Cái màu đó tính sau. Nên nhớ cái chính là vấn đề quyền lợi. Tiên tử là đại cử tri của box ebook cần phải tranh đấu quyết liệt với các "anh hùng" từ các "môn phái" khác. Trọng trách rất nặng nề đó
Nói thật. BQT sợ lạm phát. Đầu năm đã ra một đòn giảm đứt 50% lương, giảm luôn phạm vi. Giờ đến đòi trở về như cũ là khó khăn trùng trùng luôn. :dead:
 

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
Nói thật. BQT sợ lạm phát. Đầu năm đã ra một đòn giảm đứt 50% lương, giảm luôn phạm vi. Giờ đến đòi trở về như cũ là khó khăn trùng trùng luôn. :dead:
Ngọc là vật ngoài thân. Vậy ta mới đấu tranh cho danh hiệu và thánh thú. Cái này cần quyết liệt giành giật. Còn ngọc thì bỏ qua đi. Như hiện nay cũng chẳng sao cả
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ngọc là vật ngoài thân. Vậy ta mới đấu tranh cho danh hiệu và thánh thú. Cái này cần quyết liệt giành giật. Còn ngọc thì bỏ qua đi. Như hiện nay cũng chẳng sao cả
Danh hiệu phải bàn kỹ. Chúng ta cần một phân cấp danh hiệu. Khoản từ 6 - 7 bậc. Cơ mà nếu chỉ chấp nhận ebook truyện của BNS làm thôi thì số lượng ebook k nhiều. Bậc cao nhất là 50, thấp nhất là 5. Lão thấy thế nào. :54:
 
Top