[Dịch] Bầu đại cử tri tham gia Đại hội Võ Lâm

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Danh sách bầu đại cử tri mảng Dịch:
  1. @Độc Hành
  2. @Thông Nhầm Bố Vợ
  3. @hoangtruc
Quy định bầu:
  • Nhằm tránh thành viên không phải thành viên của mảng Dịch bỏ phiếu làm sai lệch kết quả, hình thức bỏ phiếu bằng post trực tiếp vào topic này.
  • Chỉ thành viên có icon Bích Ngọc Dịch Giả mới có quyền bầu.
  • Mỗi người (dù có nhiều nick) chỉ được bỏ 1 phiếu bầu, các admin có "mắt thần" nên biết được nick nào là của người nào, nếu rơi vào trường hợp này, phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ, người bầu sẽ bị nêu tên công khai tại Độ Kiếp đảo.
  • Người có trong danh sách bầu được quyền bỏ phiếu cho mình hoặc bỏ phiếu cho người khác.
  • Không được thay đổi phiếu đã bầu (nên hãy cân nhắc).
  • Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là đại cử tri của mảng Dịch, trường hợp có số phiếu bằng nhau thì admin sẽ quyết định ai sẽ là đại cử tri.
Mẫu phiếu bầu đại cử tri:

Ta bầu cho @... làm đại cử tri mảng dịch.

Kết thúc bầu đại cử tri mảng dịch: 21 giờ ngày 20/02/2019.

Không spam tại đây! :thank:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Top