[Dịch] Thảo luận lương, thưởng, ưu đãi, treo banner

Linh Phong

Vấn Đạo
Moderator
Ngọc
121,993
Tu vi
9
phe Dịch giả chuẩn bị chiến với các phe khác, nên triệu tỷ để tăng thực lực :chutinhtri:
:yob96::yob96::yob96::yob96::yob96:
Lão cứ nói quá, làm gì có phe nào muốn chiến đấu với Dịch giả đâu, ai trong BNS chả hiểu được nỗi khó khăn của Dịch giả. :dammy::dammy::dammy:
Không tin, lão cứ góp ý cho ĐCT của Dịch đề xuất lương dịch + biên lên 3000 ngọc/ chương, ta tin nhiều ĐCT các mảng khác vẫn sẽ đồng ý thôi. :48::48::48:
Tất nhiên, việc có được thông qua hay không còn phụ thuộc vào các Admin nữa, cái này ĐCT các mảng khác không làm chủ được. :nhamhiem2::nhamhiem2::nhamhiem2:
Chúc box Dịch đạt được thành công trong ĐHVL sắp tới nhé. :muamua::muamua::muamua:
 

Top