[Thảo Luận] Đề cử, ứng cử đại cử tri tham gia Đại hội Võ Lâm (1 người đang xem)

Linh Phong

Vấn Đạo
BQT BNS
Hoàng Ngọc tầm thư
Team SA
Phàm Nhân tông đồ
Thanh Khâu Quốc
Hắc Phong giáo đồ
Ngọc
113,498
Tu vi
7
Ước mơ tích đủ 10 triệu ngọc, phú địch khả bạch ngọc sách (:))
Chắc ngày đó sẽ... không xảy ra đâu lão. :haha::haha::haha:
Chung Cực Bạch Ngọc Thiên Tôn - Tiểu Băng, Thiên Tôn duy nhất của BNS, đạt đến cấp cao nhất của Dịch giả, mới có hơn 1.700.000 ngọc thôi kìa lão. :39::39::39:
 
-:- Vật phẩm -:-

Thông Nhầm Bố Vợ

Hợp Thể Hậu Kỳ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
51
Tu vi
1,225
Chắc ngày đó sẽ... không xảy ra đâu lão. :haha::haha::haha:
Chung Cực Bạch Ngọc Thiên Tôn - Tiểu Băng, Thiên Tôn duy nhất của BNS, đạt đến cấp cao nhất của Dịch giả, mới có hơn 1.700.000 ngọc thôi kìa lão. :39::39::39:
Dịch hết bộ lkbn tầm 3000 chương mới được 2 triệu ngọc. Thật là buồn quá đi (((= . Nhưng mà cứ nói cho sang mồm, ai đánh thuế đâu.
 

Linh Phong

Vấn Đạo
BQT BNS
Hoàng Ngọc tầm thư
Team SA
Phàm Nhân tông đồ
Thanh Khâu Quốc
Hắc Phong giáo đồ
Ngọc
113,498
Tu vi
7
Dịch hết bộ lkbn tầm 3000 chương mới được 2 triệu ngọc. Thật là buồn quá đi (((= . Nhưng mà cứ nói cho sang mồm, ai đánh thuế đâu.
Ủng hộ tham vọng của lão. :hayhay::hayhay::hayhay:
P/S: Đến lúc đó, nhớ trả công tại hạ đã khích lệ, động viên nhé. :muamua::muamua::muamua:
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top