Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Truyện Dịch Tháng 01/2019 và thưởng Tết

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
14,878
Tu vi
1,731
Ta không thành tiên 7 chương (từ 278 - 284)
Các chương 279, 280, 281 đều trên 4,5k : (500x2)x3 = 3 000
4 chương còn lại : 500 x 4 = 2 000
Tổng cộng : 5 000 ngọc

Sweet đã nhận 4k của @Đình Phong
Vậy còn thiếu 1k hén :)
hôm bữa trả 6 chương mức 500/chương và thưởng 30%
hôm qua trả thêm 1 chương
tức 7 x 500 = 3500
nàng tính 5000 - 3500 = 1500 x 1,3 = 1950 ngọc
chuyển thêm 1950 ngọc
 

Top