Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Truyện Dịch Tháng 01/2019 và thưởng Tết

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
14,878
Tu vi
1,731
I/ Mục đích

- Từ ngày 04/02/19 đến ngày 10/02/19, topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng 01/2018 của bộ truyện mình đang làm, đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển)


II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, các bạn hãy ghi ra một cách chi tiết!

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

Mẫu báo chương lĩnh lương truyện dịch
Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
DG 1: 2c = 1000n
DG 2: 4c = 2000n
Tổng: 3000n

Ai báo chương mà không nhân ngọc ta phát 500 ngọc ráng chịu à:daica:


- Mức lương mới điều chỉnh từ bây giờ này là: 500 ngọc/chương. Không phân lương theo cấp bậc dịch giả.

- Mức lương biên là 350 ngọc/ chương, nhóm trưởng xem xét rồi báo lại.

- 3 truyện có thành tích dịch cao nhất tháng được nhân hệ số là 1,2 tức 600 ngọc/chương, ta sẽ tổng kết 3 truyện có thành tích cao nhất, nhóm trưởng có nhiệm vụ tự phát lại cho thành viên với mức lương 600n/c.

- Top 3 dịch giả sẽ được thưởng ngọc tính theo điểm tu vi là 5, 4, 3 và được set tit.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, ta tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi.:1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.

Tháng này vì quá bận nên ta sẽ trả lương dựa theo bảng "Truyện dịch - Tổng chương" kèm thưởng 30% lương thưởng. Nếu số ngọc đầu truyện x 30% < 1k ngọc thì thưởng 1k ngọc.
Trưởng nhóm chịu khó chuyển lương cho thành viên ăn tết nha, qua tết ta sẽ tính kỹ càng và trả thêm cho mọi người.
Các trưởng nhóm cứ báo chương như bình thường là được.
 

Top