Nhờ giải thích câu "Thiên vạn thiên"

Cà Rốt

* Chí Tôn *
Chỉ là câu nói mang tính ước lượng thôi mà, làm gì có mười triệu ở đây :((

.ngu ý của tại hạ: nguyên văn "cái này đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm..." _ dịch nghĩa: "chỗ này đã trải qua một quãng thời gian rất lâu rồi chứ đâu phải chỉ ngàn năm hay vạn năm.."
Thiên vạn niên ở đây hiểu là ngàn năm, vạn năm: nó giúp nhấn mạnh, hỗ trợ cho vấn đề chính là chỗ này đã trải qua tuế nguyệt cực lâu rồi chứ không phải một quãng thời gian ngắn như ngàn năm hay vạn năm.

.chốt: với câu hỏi chính thì "thiên vạn niên" ở đây chính là "ngàn, vạn năm" chứ không phải "10^7 năm", nó giống như cách chúng ta thường nói "thời gian trôi qua ba bốn năm rồi _ tức là ba hay bốn chứ ko phải là ba mươi bốn năm".
 
Last edited:

sweetzarbie

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Chỉ là câu nói mang tính ước lượng thôi mà, làm gì có mười triệu ở đây :((

.ngu ý của tại hạ: nguyên văn "cái này đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm..." _ dịch nghĩa: "chỗ này đã trải qua một quãng thời gian rất lâu rồi chứ đâu phải chỉ ngàn năm hay vạn năm.."
Thiên vạn niên ở đây hiểu là ngàn năm, vạn năm: nó giúp nhấn mạnh, hỗ trợ cho vấn đề chính là chỗ này đã trải qua tuế nguyệt cực lâu rồi chứ không phải một quãng thời gian ngắn như ngàn năm hay vạn năm.

.chốt: với câu hỏi chính thì "thiên vạn niên" ở đây chính là "ngàn, vạn năm" chứ không phải "10^7 năm", nó giống như cách chúng ta thường nói "thời gian trôi qua ba bốn năm rồi _ tức là ba hay bốn chứ ko phải là ba mươi bốn năm".
Đúng như anh nói, với cụm từ "sau ba bốn năm" thì có nghĩa là ba hoặc bốn, không bao giờ ra nghĩa ba mươi bốn được hết. Hai cái khác nhau. Tự anh cũng phải ghi chữ mươi trong đó mà. Nói ngoài lề một chút, câu "thời gian trôi qua ba bốn năm rồi" của anh Sweet thấy dư chữ "thời gian", tại vì ba bốn năm cũng chính là thời gian :D
Thí dụ : "Tôi đã nói với anh về chuyện này cả ngàn lần rồi mà anh không chịu nghe." Một ngàn vẫn là một ngàn nhưng người nghe hiểu là rất nhiều, nó là cách nói thậm xưng. Số đếm không đổi nghĩa nhưng từ phụ đi theo sẽ đổi nghĩa cả cụm. Câu trên Sweet không xóa được chữ cả, cũng không thêm được chữ một.
Trở lại câu đang bàn thì có lẽ cụm "hà chỉ" đứng trước là cụm thay đổi nghĩa.
Tiếng Việt mình có âm hán việt, cứ để y như vậy được rồi, người ta đọc mạch văn sẽ hiểu.
Sweet luôn tin rằng ngôn ngữ có luật riêng của nó, chỉ có thể tự mình đặt sai vấn đề chứ không thể có chuyện một con số vừa chính xác vừa mơ hồ được.
 
Top