Nhờ giải thích câu "Thiên vạn thiên"

hiepkhachhanh

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
1.375,17
Tu vi
310,00
Chào các đạo hữu, ta không biết post vào đây có đúng không, nếu sai thì xóa giúp.
Chả là ta có tranh luận 1 chi tiết trong truyện PNTT Tiên giới thiên là Chân Ngôn môn bị diệt đã bao nhiêu năm?

Trong chương chiều nay có câu:
""Cái này... Làm sao có thể? Cái này đều đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm, vì sao sớm không thành sát muộn không thành sát, hết lần này tới lần khác cái lúc này thành sát?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nói ra."

Nguyên tiếng china:
"
"这... 怎么可能? 这都已经过去了何止千万年, 为何早不成煞晚不成煞, 偏偏这个时候成煞?" 热火仙尊满脸不可置信的神色, 说道.
"
HV:
""Giá... Chẩm ma khả năng? Giá đô dĩ kinh quá khứ liễu hà chỉ thiên vạn niên, vi hà tảo bất thành sát vãn bất thành sát, thiên thiên giá cá thì hậu thành sát?" Nhiệt hỏa tiên tôn mãn kiểm bất khả trí tín đích thần sắc, thuyết đạo."

Vậy cho ta xin hỏi câu "thiên vạn niên' ở đây là nói ngàn vạn năm (tức hàng chục triệu năm) hay chỉ là ngàn hoặc vạn năm (ngàn/vạn năm) mà thôi.
Mong các đạo hữu trả lời giúp.
Cảm ơn.

 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Chào các đạo hữu, ta không biết post vào đây có đúng không, nếu sai thì xóa giúp.
Chả là ta có tranh luận 1 chi tiết trong truyện PNTT Tiên giới thiên là Chân Ngôn môn bị diệt đã bao nhiêu năm?

Trong chương chiều nay có câu:
""Cái này... Làm sao có thể? Cái này đều đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm, vì sao sớm không thành sát muộn không thành sát, hết lần này tới lần khác cái lúc này thành sát?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nói ra."

Nguyên tiếng china:
"
"这... 怎么可能? 这都已经过去了何止千万年, 为何早不成煞晚不成煞, 偏偏这个时候成煞?" 热火仙尊满脸不可置信的神色, 说道.
"
HV:
""Giá... Chẩm ma khả năng? Giá đô dĩ kinh quá khứ liễu hà chỉ thiên vạn niên, vi hà tảo bất thành sát vãn bất thành sát, thiên thiên giá cá thì hậu thành sát?" Nhiệt hỏa tiên tôn mãn kiểm bất khả trí tín đích thần sắc, thuyết đạo."

Vậy cho ta xin hỏi câu "thiên vạn thiên' ở đây là nói ngàn vạn năm (tức hàng chục triệu năm) hay chỉ là ngàn hoặc vạn năm (ngàn/vạn năm) mà thôi.
Mong các đạo hữu trả lời giúp.
Cảm ơn.
Tại hạ nghĩ là: ngàn vạn năm tức chục triệu năm!
 

sweetzarbie

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Vậy cho ta xin hỏi câu "thiên vạn thiên' ở đây là nói ngàn vạn năm (tức hàng chục triệu năm) hay chỉ là ngàn hoặc vạn năm (ngàn/vạn năm) mà thôi.
Mong các đạo hữu trả lời giúp.
Cảm ơn.
Nói hàng chục triệu năm thì là cách nói áng chừng. Giống như nói "hàng ngàn người đổ ra đường xem lễ", ai cũng biết con số này không xác định.

Ngàn = 1000
Vạn = 10.000
Ngàn vạn năm = 10 triệu năm

Hồi nhỏ đọc tam quốc, mấy cái số đếm này làm ta đau đầu không ít, nhất là chữ vạn. Nhưng truyện kể theo lối xưa thì phải viết như vậy.
 

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhất Dịch Giả Tháng 6
Chào các đạo hữu, ta không biết post vào đây có đúng không, nếu sai thì xóa giúp.
Chả là ta có tranh luận 1 chi tiết trong truyện PNTT Tiên giới thiên là Chân Ngôn môn bị diệt đã bao nhiêu năm?

Trong chương chiều nay có câu:
""Cái này... Làm sao có thể? Cái này đều đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm, vì sao sớm không thành sát muộn không thành sát, hết lần này tới lần khác cái lúc này thành sát?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nói ra."

Nguyên tiếng china:
"
"这... 怎么可能? 这都已经过去了何止千万年, 为何早不成煞晚不成煞, 偏偏这个时候成煞?" 热火仙尊满脸不可置信的神色, 说道.
"
HV:
""Giá... Chẩm ma khả năng? Giá đô dĩ kinh quá khứ liễu hà chỉ thiên vạn niên, vi hà tảo bất thành sát vãn bất thành sát, thiên thiên giá cá thì hậu thành sát?" Nhiệt hỏa tiên tôn mãn kiểm bất khả trí tín đích thần sắc, thuyết đạo."

Vậy cho ta xin hỏi câu "thiên vạn niên' ở đây là nói ngàn vạn năm (tức hàng chục triệu năm) hay chỉ là ngàn hoặc vạn năm (ngàn/vạn năm) mà thôi.
Mong các đạo hữu trả lời giúp.
Cảm ơn.
Trong Chân Ngôn Môn này thì con số ngàn vạn năm là con số rất nhỏ thấm thoát trôi qua, nên chính là 1000 10.000 năm tức 10.000.000 năm tức 10 triệu, con số này chỉ là ước lượng chỉ thời gian rất lâu lúc trước.
Còn bình thường nếu đạo hữu gặp con số ngàn vạn năm tức là 1 ngàn hoặc 1 vạn năm thôi :)
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Chào các đạo hữu, ta không biết post vào đây có đúng không, nếu sai thì xóa giúp.
Chả là ta có tranh luận 1 chi tiết trong truyện PNTT Tiên giới thiên là Chân Ngôn môn bị diệt đã bao nhiêu năm?

Trong chương chiều nay có câu:
""Cái này... Làm sao có thể? Cái này đều đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm, vì sao sớm không thành sát muộn không thành sát, hết lần này tới lần khác cái lúc này thành sát?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nói ra."

Nguyên tiếng china:
"
"这... 怎么可能? 这都已经过去了何止千万年, 为何早不成煞晚不成煞, 偏偏这个时候成煞?" 热火仙尊满脸不可置信的神色, 说道.
"
HV:
""Giá... Chẩm ma khả năng? Giá đô dĩ kinh quá khứ liễu hà chỉ thiên vạn niên, vi hà tảo bất thành sát vãn bất thành sát, thiên thiên giá cá thì hậu thành sát?" Nhiệt hỏa tiên tôn mãn kiểm bất khả trí tín đích thần sắc, thuyết đạo."

Vậy cho ta xin hỏi câu "thiên vạn niên' ở đây là nói ngàn vạn năm (tức hàng chục triệu năm) hay chỉ là ngàn hoặc vạn năm (ngàn/vạn năm) mà thôi.
Mong các đạo hữu trả lời giúp.
Cảm ơn.
Ta nghĩ là 1000-10000 năm thôi, vì nếu là ngàn vạn năm thì nó có đơn vị to hơn là ức là triệu rồi
 

Ly Tử Nam Kha

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
2.051,03
Tu vi
761,00
Nói hàng chục triệu năm thì là cách nói áng chừng. Giống như nói "hàng ngàn người đổ ra đường xem lễ", ai cũng biết con số này không xác định.

Ngàn = 1000
Vạn = 10.000
Ngàn vạn năm = 10 triệu năm

Hồi nhỏ đọc tam quốc, mấy cái số đếm này làm ta đau đầu không ít, nhất là chữ vạn. Nhưng truyện kể theo lối xưa thì phải viết như vậy.
đã là gì so với hệ thống thời gian trong Phật môn :cuoichet: :80:
 

sweetzarbie

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
đã là gì so với hệ thống thời gian trong Phật môn :cuoichet: :80:
Hổng hỉu a !!! :008:

Ta nghĩ là 1000-10000 năm thôi, vì nếu là ngàn vạn năm thì nó có đơn vị to hơn là ức là triệu rồi
Ca nghĩ làm chi mệt đầu, cái này lôi từ điển ra tra cũng vậy, mạng tiếng trung cũng vậy, con số ngàn vạn này tây tàu đều viết thẳng rẹt là 10 triệu hết á :D
 

Ly Tử Nam Kha

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
2.051,03
Tu vi
761,00
Hổng hỉu a !!! :008:Ca nghĩ làm chi mệt đầu, cái này lôi từ điển ra tra cũng vậy, mạng tiếng trung cũng vậy, con số ngàn vạn này tây tàu đều viết thẳng rẹt là 10 triệu hết á :D
Phật giáo có cả 1 hệ thống đo lường thời gian khủng bố luôn, muội có thể google

Lạc xoa =100,000
Câu Chi = 100 lạc xoa = 10,000,000
A giu đa = câu chi ^2 - 10E14, hay 1 + 14 số 0.
Na do tha = a giu đa^2 = 10E28, hay 1 + 28 số 0.
Tần bà la = na tho tha^2 = 10E56, hay 1 + 56 số 0.
Căn yết la = tần bà la^2 = 10E112, hay 1 + 112 số 0.
a già la = căn yết la^2 = 10E224, hay 1 + 224 số 0.
tối thắng = a già la ^2 = 10E448, hay 1 + 448 số 0.
ma bã la = tối thắng^2 = 10E896, hay 1 + 896 số 0.


:80:
 
Last edited:

sweetzarbie

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Phật giáo có cả 1 hệ thống đo lường thời gian khủng bố luôn, muội có thể google

Lạc xoa =100,000
Câu Chi = 100 lạc xoa = 10,000,000
A giu đa = câu chi ^2 - 10E14, hay 1 + 14 số 0.
Na do tha = a giu đa^2 = 10E28, hay 1 + 28 số 0.
Tần bà la = na tho tha^2 = 10E56, hay 1 + 56 số 0.
Căn yết la = tần bà la^2 = 10E112, hay 1 + 112 số 0.
a già la = căn yết la^2 = 10E224, hay 1 + 224 số 0.
tối thắng = a già la ^2 = 10E448, hay 1 + 448 số 0.
ma bã la = tối thắng^2 = 10E896, hay 1 + 896 số 0.
Lạc xoa =100,000
Câu Chi = 100 lạc xoa = 10,000,000
A giu đa = câu chi ^2 - 10E14, hay 1 + 14 số 0.
Na do tha = a giu đa^2 = 10E28, hay 1 + 28 số 0.
Tần bà la = na tho tha^2 = 10E56, hay 1 + 56 số 0.
Căn yết la = tần bà la^2 = 10E112, hay 1 + 112 số 0.
a già la = căn yết la^2 = 10E224, hay 1 + 224 số 0.
tối thắng = a già la ^2 = 10E448, hay 1 + 448 số 0.
ma bã la = tối thắng^2 = 10E896, hay 1 + 896 số 0.

:80:
:22: Hoa hết cả mắt nha ! Sao rành dữ vậy trời ?
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Hổng hỉu a !!! :008:Ca nghĩ làm chi mệt đầu, cái này lôi từ điển ra tra cũng vậy, mạng tiếng trung cũng vậy, con số ngàn vạn này tây tàu đều viết thẳng rẹt là 10 triệu hết á :D
Thế giờ người Việt cũng nói ngàn vạn thì em sẽ hiểu nó như thế nào, nói trăm ngàn thì em nghĩ như thế nào :))
 

Top