[Thảo Luận] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi (Dịch) - Ngận Thị Kiểu Tình (2 người đang xem)

Thần Mèo

Phàm Nhân
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
69
Tu vi
0
là người mà Ninh Thư gọi là đại thúc ở thế giới 1 đó. Ông này đúng chuẩn nghiêm túc. Mém giết Ninh Thư mấy lần. 😵
:54: theo như các vị diện đã edit thì Thái Thúc là ông cầm súng chọi Ninh Thư ở thế giới nhiệm vụ lên trung cấp, với cả vị diện lạc vào vòng lặp mà nhiều nhiệm vụ giả tham gia vào cùng, bắn chết Ninh Thư một lần ấy :80:
Hehe ta lại thích vị Giáo Y đại thúc đấy ~~
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 2)


Top