Thông Báo Nội quy box Ebook

Status
Not open for further replies.

anhtuanngoc

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
331,00
- Tất cả các ebook trong Khu vực Ebook truyện Bạch Ngọc Sách bắt buộc phải có bìa hoặc logo diễn đàn Bạch Ngọc Sách

- Chỉ những ebook truyện dịch trong Khu vực Ebook truyện Bạch Ngọc Sách mới được tính lương khi Báo Danh Nhận Lương Ebook. Lương mỗi chương truyện có trong ebook sẽ là 05 ngọc/chương. Đối với những ebook update hằng tháng thì chỉ tính các chương đã update, không tính thêm các chương đã báo từ trước.

- Những thành viên có từ 1000 chương ebook/năm hoặc có từ 3 ebook truyện/năm trong Khu vực Ebook truyện Bạch Ngọc Sách được đưa vào team Ebook Bạch Ngọc Sách. Được quyền set icon và iteam riêng. Được quyền lựa chọn Thánh Thú từ diễn đàn. Việc tổng kết diễn ra mỗi năm một lần vào cuối năm.

- Những quy định này áp dụng đối với tất cả ebook làm từ ngày 01/01/2019
 
Status
Not open for further replies.

Top