[Thảo Luận] Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 2: Đại Tiền Bối Đáng Tin Cậy (45

Trần Quang Đức

Phàm Nhân
Ngọc
643
Tu vi
0
Em nghĩ Hàng vẫn lên làm Thiên Đạo.
Cả câu truyện tu chân này cũng vẫn là 1 hành trình tu luyện từ Phàm nhân lên các cấp . Mỗi một giai đoạn là lại kể lể cái cấp đó như nào.
Bất Hủ Thiên Đạo là cái hố cùng với Tu Liêu hệ thống có đặc tính như Thiên Đạo.
Nhưng con Hàng sẽ không phải kiểu né cái hố âý ra mà lao đầu vào rồi quậy cái hố . Vừa Tu Liêu Hệ Thống , vừa Thiên Đạo.
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 11, Khách: 24)


Top