Luận Truyện Chư Thiên Lữ Nhân - Lộc Thực Bình

rolland

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chư Thiên Lữ Nhân
诸天旅人

Tác giả : Lộc Thực Bình
Converter: Rolland

Giới thiệu:

Hành tẩu tại mỗi một thế giới, chỉ khi ly khai về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng truyền thuyết của ta.


Cảnh giới: Bí Tàng Đại Cảnh (Hình Tàng, Thức Tàng, Thai Tàng) - Thiên Cương Đại Cảnh - Ma Kha Đại Cảnh - ...

Map: Lục Tiểu Phụng - Long Xà - Phá Toái Hư Không - Tuyết Trung Hãn Đao Hành - ...

Mong các bạn ủng hộ.

Link Convert: https://bachngocsach.com/reader/chu-thien-lu-nhan-convert

Link Trung: https://www.uukanshu.com/b/80107/
 
Last edited:

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
178.772,63
Tu vi
1,00
Chư Thiên Lữ Nhân
诸天旅人

Tác giả : Lộc Thực Bình
Converter: Rolland

Giới thiệu:

Hành tẩu tại mỗi một thế giới, chỉ khi ly khai về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng truyền thuyết của ta.


Cảnh giới: Bí Tàng Đại Cảnh (Hình Tàng, Thức Tàng, Thai Tàng) - Thiên Cương Đại Cảnh - Ma Kha Đại Cảnh - ...

Map: Lục Tiểu Phụng - Long Xà - Phá Toái Hư Không - Tuyết Trung Hãn Đao Hành - ...

Mong các bạn ủng hộ.

Link Convert: https://bachngocsach.com/reader/chu-thien-lu-nhan-convert

Link Trung: https://www.uukanshu.com/b/80107/
Lão tác này viết bựa quá. Đem mấy bộ truyện khác xuyên vào. Mà đọc cũng đc đấy.
 
Top